Ūkinių gyvūnų registras

Teisinis pagrindas

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1313 „Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo programos„ (Žin., 1998, Nr. 100-2779);
 2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl gyvulių registro reorganizavimo į ūkinių gyvūnų registrą„ (Žin., 2007,  107-4387), žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-30 dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl gyvulių registro reorganizavimo į ūkinių gyvūnų registrą„ pakeitimo (Žin., 2008, Nr. 12-409).
 3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių„ (Žin., 2003, Nr. 60-2734), žemės ūkio ministro 2008 spalio 15 d. įsakymo Nr. 3D-551 dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių patvirtinimo„ pakeitimo (Žin., 2008, Nr. 120-4568).
 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D -598 „Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo„.

Šiuo metu Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazėje registruojamos šios gyvūnų rūšys:

 • galvijai (unikaliais įsagais);
 • avys (unikaliais įsagais);
 • ožkos (unikaliais įsagais);

Kitoms gyvūnų rūšims suteikiamas unikalus bandos numeris.

Nr. Rūšies kodas Rūšies pavadinimas
1 1 Galvijas
2 2 Avis
3 3 Ožka
4 4 Kiaulė
5 5 Arkliai
6 11 Elniai
7 12 Muflonai
8 13 Danieliai
9 21 Triušiai
10 22 Kiaunės
11 23 Audinės
12 24 Lapės
13 25 Nutrijos
14 26 Šinšilos
15 41 Vištos
16 42 Žąsys
17 43 Antys
18 44 Kalakutai
19 45 Putpelės
20 51 Stručiai
21 52 Kurapkos
22 53 Fazanai
23 54 Balandžiai
24 55 Povai
25 61 Bičių šeimos
26 71 Sraigės
27 72 Sliekai
28 99 Kiti

Per metus į Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazė suvedama apie 1 500 000 įrašų. Teikiama informacija apie gyvulių laikytojus, jų adresus, gyvulių gimimo datą, veislė, lytį, prieauglio atsivedimus, priverstinius skerdimus ir kritimus, bei jų priežastis, gyvulių atvežimus ir išvežimus, skerdimus skerdimo įmonėse.

Gyvulių registravimo informacinėje sistemoje naudojamos programos:

 • Programa „Forma GŽ-2", skirta teritorinėms VMVT duomenų suvedimui;
 • Programa „Forma GŽ-5", skirta skerdimo įmonėms gyvulių skerdimo duomenų suvedimui;
 • Programa „Forma GŽ-4", skirta turgų, parodų ir kitų laikinų gyvulio buvimo vietų registravimui;
 •  „Gyvulių ausų įsagų apskaitos programa", skirta gyvulių ausų įsagų tiekėjams ir platintojams;
 • „Galvijų pasų apskaitos programa„;
 • „Eksportuojamų galvijų duomenų įvedimo programa„;
 • „ŪGRIS internetinių užklausų ir ataskaitų formavimo programa„;
 • „Laikytojo gyvulių apskaitos programa„.

GRIS sąveika su kitais registrais

Vykdant sąveiką su kitais registrais bei informacinėmis sistemomis, aktualizuojami normatyviniai masyvai, naudojami šie registrai:

 • Administracinių vienetų;
 • Fizinių asmenų;
 • Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų priežiūros įmonių;
 • Žemės ūkio ir kaimo verslo.

Duomenys skirti skelbti internete

Statistinės Ūkinių gyvūnų registro ataskaitos

 1. Ūkinių gyvūnų pasiskirstymo ataskaitos:
  1. Mėnesio ataskaitos
  2. Ketvirčių ataskaitos
  3. Metų ataskaitos
 2. Galvijų pasų gamybos ataskaita
 3. Arklių pasų gamybos ataskaita
 4. Ausų įsagų apskaitos ataskaita
 5. Paskaičiuotų išmokų ataskaita

Registrą tvarko:Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras www.vic.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-17