Šviečiamoji gyvulininkystės programa

ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

 

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Nuo vasario 6 d. iki kovo 10 d. skelbiamas kvietimas ugdymo įstaigoms teikti paraiškas dalyvauti Programoje.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Paraiškos teikiamos nuo vasario 6 d. iki kovo 10 d. elektroniniu paštu  info@zmmc.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai   arba paštu: Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Universiteto g. 8A, Akademija, 53341 Kauno r.

Programa skirta:

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);
  • pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);
  • pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Paraiškos pagal Programos I-III modulius priimamos iš visų Lietuvos apskričių.

Kaip vyksta programos įgyvendinimas

Paraiškos pagal Programos I-III modulius priimamos iš visų Lietuvos apskričių: iš kiekvienos apskrities pagal Programos I ir III modulius atskirai atrenkama po 3 paraiškas (proporcingai pagal pateiktų paraiškų skaičių iš miesto ir iš kaimo); iš kiekvienos apskrities pagal Programos II modulį atskirai atrenkama po 4 paraiškas (2 iš miesto ir 2 iš kaimo).

Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus ir jaunimą šviesti apie gyvulininkystę.

Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja PLŽMMC organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje. Įgyvendinantys II modulį taip pat savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja PLŽMMC organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę. Įgyvendinantys III modulį vykdos šviečiamąją veiklą ir dalyvauja PLŽMMC organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.

Svarbi informacija dėl paraiškų pildymo

Susidomėjusiems ir norintiems dalyvauti Programoje reikia užpildyti paraiškos formą (žr. apačioje).  Kartu su paraiška būtina pridėti šiuos dokumentus: pareiškėjo juridinio asmens registravimo pažymėjo ir steigimo dokumentų kopijas, asmens, atsakingo už programos modulio įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką. Svarbu: pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną pridedamų dokumentų lapą.

Paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino, nepriimamos.

Viena ugdymo įstaiga gali teikti vieną paraišką.

Pareiškėjų pirmumo vertinimo kriterijai:

Pareiškėjas paraišką dalyvauti Programoje teikia pirmąjį kartą arba ankstesniais metais pateikė paraišką, bet nebuvo patvirtintas Programos dalyviu pagal Įsakymo 27 punktą; prisideda savo lėšomis, tinkamomis finansuoti programos modulio įgyvendinimą; prisideda nuosavais ištekliais (technologine, kompiuterine įranga ir kt.); pareiškėjo iniciatyva ūkininkas arba žemės ūkio bendrovė įtraukiama į programos modulio įgyvendinimą; vykdyta (-oma) veikla ir patirtis gyvulininkystės srityje.

Daugiau informacijos

Alvydas Grigaliūnas, Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 37) 39 77 16, el. p. alvydas.grigaliunas@zmmc.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 239 84 70, el. p. lina.simoniene@zum.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

TEISĖS AKTAI

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3 D-903 (su pakeitimais) (Word)

Paraiškos forma

 

 

EDUKACINIAI FILMAI:

 

 

PROGRAMOS RENGINIAI:

RENGINIŲ GRAFIKAS 2017 m.

Renginių grafikas 2016 m.

Pažintinių išvykų į ūkius ir parodas grafikas 2016 m.

Pažintinių išvykų į ūkius ir parodas grafikas 2015 m.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse. Konkurso nuostatai bus patvirtinti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, informacija bus paskelbta čia

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11