Oficialus ERA-NET SusAn iniciatyvos tinklalapis www.era-susan.eu

Trumpa informacija apie ERA-NET SusAn iniciatyvą (anglų k.) čia.

2016 m. sausio mėn. visos iniciatyvoje dalyvaujančios šalys (tame tarpe ir Žemės ūkio ministerija) pasirašė susitarimą su Europos Komisija.

Pagrindinis iniciatyvos koordinatorius yra Federal Office for Agriculture and Food (BLE), Vokietija.

ERA-NET SusAn iniciatyvos NAUJIENLAIŠKIS 2018.

 

FACCE ERA-GAS, SusAn ir ICT-AGRI2 tarptautinis kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams vykdyti

Terminas pateikti paraiškas pratęstas iki 2019 m. sausio 31 d.!

Kvietimo dokumentai ir naujausia informacija adresu http://www.ict-agri.eu/.

2018 m. spalio 8 d. interneto svetainėje https://era-susan.eu/content/2018-joint-call-announcement paskelbtas bendras Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos bendrosios programos „Horizontas 2020“ trijų ERA-NET iniciatyvų FACCE ERA-GAS (Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silviculture), SusAn (Sustainable Animal Production) ir ICT-AGRI2 (Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture) kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų gyvulininkystės sektoriuje mažinimo srityje (angl. Joint Call on novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions in animal production systems).

 

Pageidaujami taikomųjų mokslinių tyrimų projektai, kurių rezultatai mažinant gyvulininkystėje išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį būtų matomi per 5–10 metų.

 

Tarptautinio kvietimo fondas siekia apie 17 mln. eurų. Žemės ūkio ministerijos indėlis – 200 tūkst. eurų, finansavimas bus teikiamas projektams (maksimali galima vieno projekto vertė 100 tūkst.), kuriuose dalyvauja Lietuvos institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus.

 

Kvietimo partnerės – 23 šalys, tarp kurių, be Europos Sąjungos šalių, yra ir Norvegija, Turkija, Naujoji Zelandija, Urugvajus ir Čilė. Lapkritį prisijungė Kanada.

 

Paraiškos teikiamos anglų kalba elektroninėje sistemoje adresu www.ict-agri.eu iki 2019 m. sausio 31 d.

 

Svarbiausios nuorodos:

Įvykis

Data

Kvietimas teikti paraiškas

2018-10-08

Paraiškų priėmimo pabaiga

2019-01-31 14 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Paraiškų atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimas

Nacionalinis vertinimas

2019 m. vasaris

Paraiškų tarptautinis ekspertinis įvertinimas

2019 m. gegužė

Finansuojamų projektų atrinkimas

2019 m. gegužė

Vertinimo išvadų paskelbimas, finansavimo rekomendacijų pateikimas projektų koordinatoriams

2019 m. birželis

Patvirtintų projektų pradžia

2019 m. spalis

 

 

Papildomą informaciją teikia Ministerijos Mokslo ir inovacijų skyrius, tel. (8 5) 239 1203.

Tarptautinis SusAn iniciatyvos kvietimas mokslininkams teikti mokslinių tyrimų projektų paraiškas paskelbtas 2016-09-09. Gauti 29 tarptautiniai projektai, iš 20 šalių. Projektai įvertinti tarptautinių ekspertų.

Atrinkti ir patvirtinti finansavimui 14 projektų, tarp jų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto vykdomas mokslinio tyrimo projektas ,,Europos žalųjų pieninių galvijų viduveislinė ir tarpveislinė bioįvairovė – išsaugojimas per panaudojimą“ (Biodiversity within and between European Red dairy breeds - conservation through utilization (ReDiverse)), skirtas žalųjų veislės galvijų genetinės įvairovės išsaugojimui Europoje.  

Visų ERA-NET SusAn projektų aprašymus galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-09