Saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos, garantuoti tradiciniai gaminiai

Europos Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema susideda iš trijų pagrindinių dalių, kurių viena – ES lygiu registruotos saugomos nuorodos. Tai gali būti Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) ir Saugoma geografinė nuoroda (SGN), kuriomis ženklinami produktai, turintys ryšį su konkrečia geografine vietove, arba Garantuotas tradicinis gaminys (GTG) – šia nuoroda ženklinami produktai, kurių gamybos, perdirbimo metodas ar sudėtis atitinka to maisto produkto gaminimo tradicijas. Lietuvoje ši sistema pradėta įgyvendinti 2003 m.

Specialiais SKVN, SGN ir GTG ženklais pažymėti produktai aiškiai informuoja vartotoją apie produkto ypatingumą, kas suteikia reputaciją bei pranašumą vidaus rinkoje, skatina plėsti verslą bei produktų eksportą. Gamintojų grupė ar gamintojas, gaminantis produktus, pažymėtus SKVN, SGN ar GTG ženklais, gali teisiškai apsaugoti savo interesus dėl imitavimo, melagingos nuorodos į produkto kilmę ar ypatingas savybes pateikimo, bet kokio vartotojų klaidinimo. Visa tai kelia vartotojų pasitikėjimą produktu, suteikia didesnę pridedamąją vertę bei padeda regioninių specifinių produktų gamintojams išlaikyti konkurencingumą rinkoje.