Valstybės parama 2018 metais

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 įsakymu Nr. 3D-20.

Gautų paramos paraiškų registras

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 445 paraiškos už 1,1 mln. Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 125 paraiškos už 304 614,02 Eur;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 106 paraiškos už 492 153,79 Eur;
- renginių organizavimas – 214 paraiškų už 347 859,81 Eur.

Projektų atrankos komitetas 2018 m. gegužės 9 d. ir birželio 26 d. posėdžiuose apsvarstė paraiškas ir priėmė rekomendacijas (posėdžio protokolai 2018-05-09 8D-251 ir 2018-06-27 8D-343).
Žemės ūkio ministras įsakymais patvirtino sprendimus:
- skirti paramą: 2018-05-14 3D-309 (nauja redakcija 2018-07-11 3D-469);
- neskirti paramos: 2018-05-17 3D-310, 2018-07-11 3D-468.

Šiais metais bendruomenių laukia keletas naujovių: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai (tikimasi, kad dėl to paspartės projektų įgyvendinimas, sumažės administracinė našta paramos gavėjams ir NMA); padidintas paramos intensyvumas viešųjų erdvių ir materialinės bazės stiprinimo projektams iki 95 proc. (ankstesniais metais jis buvo 90 proc.), sumažinamas dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, kiekis (daugiau duomenų bus tikrinama tiesiogiai per viešuosius registrus (pvz., per juridinių asmenų registrą,  SODRĄ, VMI); supaprastinama pirkimų tvarka pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos. Siekiant mažinti pareiškėjų klaidų lygį, parengtos atskiros paramos paraiškų formos pagal remiamas veikos sritis.

Žemės ūkio ministerijos logotipai viešinimui

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-13