Valstybės parama 2016 metais

2016 m. kaimo bendruomenės aktyviai teikė projektus gauti paramą iš nacionalinio biudžeto lėšų. Paramos paraiškos buvo renkamos nuo kovo 7 d. iki balandžio 8 d.

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro duomenimis, užregistruotos 383 kaimo bendruomenių paraiškos, kuriomis siekiama 1,2 mln. Eur paramos pagal 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Šiais, vietos bendruomenių metais, kaimo bendruomenėms Žemės ūkio ministerija skyrė apie 1 mln. Eur.

Gautų paramos paraiškų (projektų) pasiskirstymas pagal 2016 m. remiamas veiklos sritis:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas – 118 projektų;
  • tradicinių renginių organizavimas – 76 projektai;
  • kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas – 28 projektai;
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams  – 161 projektas.

2016 m. balandžio-gegužės mėn. vyksta projektų vertinimas. Pirmasis projektų atrankos komiteto posėdis numatomas gegužės pabaigoje – birželio mėn. pirmojoje pusėje. Atsižvelgiant į projektų atrankos komiteto rekomendacijas bus rengiami žemės ūkio ministro įsakymai dėl paramos skyrimo.

Planuojama, kad kaimo bendruomenės bus kviečiamos pasirašyti paramos sutartis birželio mėn. pabaigoje.

Gautų paramos paraiškų registras skelbiamas čia

Projektų atrankos komiteto rekomendacijos (Nr. 1) (Nr. 2)

Ministerijos sprendimai dėl paramos skyrimo 2016 m. (įsakymas) (skiriama parama) (neskiriama parama)

Informacija apie paramos teikimą 2016 metais

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-26