7 priemonė. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodika
Veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  įgyvendinimo taisyklės (regiono projektų planavimo būdas)
Veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  įgyvendinimo taisyklės nuo 2019 m. (regiono projektų planavimo būdas)

XII-asis projektų atrankos komitetas (PAK) ir jo rekomendacijos
XII PAK sudėtisXII PAK darbo reglamentas su priedais

2019 2018 2017
2019-01-25 8D-38 2018-01-25 8D-32 2018-06-13 8D-308 2017-11-08 8D-537
2019-03-13 8D-94 2018-02-21 8D-91 2018-06-25 8D-333 2017-12-13 8D-622
2019-07-12 8D-275 2018-03-26 8D-147 2018-08-24 8D-424  
2019-09-10 8D-330 2018-04-20 8D-214 2018-09-19 8D-479  
2019-11-19 8D-403 2018-05-09 8D-250 2018-10-24 8D-542  
  2018-05-28 8D-284 2018-11-16 8D-584  
    2018-11-21 8D-592  

Sprendimai skirti paramą/neskirti(n) paramos

2019 2018 2017
2019-01-29 4D-18
(2019-09-12 4D-142)
2018-02-19 4D-13 2018-06-19 4D-89
(2018-08-09 4D-123)
2017-11-15 4D-149
2019-03-14 4D-41 2018-02-19 4D-14(n) 2018-06-28 4D-93 2017-12-05 4D-159(n)
(2019-03-14 4D-42)
2019-07-16 4D-118
(2019-09-11 4D-141)
2018-02-23 4D-16 2018-08-29 4D-132
(2019-09-12 4D-145)
2017-12-20 4D-170
2019-09-11 4D-140 2018-04-04 4D-37(n) 2018-08-29 4D-133(n) 2017-12-20 4D-171(n)
(2019-01-29 4D-19)
2019-11-19 4D-173 2018-04-16 4D-45
(2018-05-17 4D-65)
2018-09-24 4D-152
(2019-10-07 4D-151)
 
  2018-04-24 4D-49(n) 2018-09-24 4D-154(n)
(2019-02-01 4D-23)
 
  2018-04-24 4D-50
(2019-01-30 4D-21)
2018-10-25 4D-178  
  2018-05-18 4D-66 2018-11-21 4D-192
(2019-10-07 4D-150)
 
  2018-05-29 4D-72    
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11