• 6.4.1 Veikla "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai"

Veiklos "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklės, taikomos 2015 m. paraiškoms
Veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos 2016 m. paraiškoms
Veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos 2017 m. paraiškoms
Veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos 2018 m. paraiškoms
Veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 m. paraiškoms, pakeitimo projektas (2019-09-16)

Papildoma informacija:
Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

X-asis projektų atrankos komitetas (PAK) ir jo rekomendacijos
X PAK sudėtis; X PAK darbo reglamentas su priedais 

2019 2018 2017 2016
2019-01-17 8D-26 2018-03-12 8D-120 2018-09-13 8D-465 2017-01-26 8D-28 2016-05-11 8D-242
2019-03-04 8D-83 2018-04-16 8D-199 2018-09-28 8D-490 2017-03-03 8D-90 2016-06-06 8D-300
2019-04-24 8D-156 2018-05-11 8D-264 2018-10-10 8D-516 2017-04-24 8D-190 2016-06-27 8D-337
2019-05-27 8D-201 2018-05-23 8D-280 2018-11-02 8D-560 2017-05-15 8D-221 2016-07-27 8D-394
2019-06-03 8D-211 2018-06-07 8D-295 2018-11-29 8D-606 2017-06-26 8D-327 2016-09-29 8D-480
2019-06-18 8D-239 2018-06-21 8D-331 2018-12-06 8D-622 2017-09-01 8D-437 2016-11-07 8D-536
2019-07-16 8D-279 2018-08-29 8D-429   2017-11-14 8D-548  
      2017-12-15 8D-623  

Sprendimai skirti paramą/neskirti(n) paramos

2019 2018 2017 2016

2019-01-23 4D-10 
(2019-05-28 4D-86)

2018-01-04 4D-2
(2018-03-23 4D-26)
2018-09-24 4D-153(n) 2017-02-10 4D-12(n) 2016-06-01 4D-94(n)
2019-01-24 4D-11(n) 2018-03-29 4D-30 2018-09-24 4D-155
(2019-06-20 4D-100)
2017-02-10 4D-13 2016-06-01 4D-95
(2017-11-09 4D-142)
2019-03-08 4D-37 2018-04-25 4D-52 2018-10-02 4D-159(n) 2017-03-15 4D-32
(2018-11-30 4D-196)
2016-06-27 4D-109(n)
2019-03-12 4D-39(n) 2018-06-18 4D-82 2018-10-02 4D-160
(2019-01-11 4D-7)
2017-03-17 4D-34(n) 2016-07-14 4D-123(n)
2019-04-25 4D-70 2018-06-18 4D-84(n) 2018-10-22 4D-175(n) 2017-05-09 4D-55(n) 2016-07-14 4D-124
2019-04-29 4D-72(n) 2018-06-18 4D-86(n) 2018-10-23 4D-176
(2019-06-20 4D-101)
2017-05-09 4D-56 2016-08-08 4D-130(n)
2019-05-29 4D-87
(2019-09-12 4D-143)
2018-06-18 4D-87
(2018-10-22 4D-174,
2019-02-05 4D-26)
2018-11-14 4D-184
(2019-02-06 4D-27)
2017-06-01 4D-68(n) 2016-08-08 4D-131
2019-06-05 4D-88 2018-06-27 4D-92 2018-12-05 4D-197
(2019-04-05 4D-56)
2017-06-01 4D-69 2016-10-27 4D-176(n)
2019-06-06 4D-92(n) 2018-06-28 4D-94(n) 2018-12-05 4D-198(n) 2017-07-05 4D-99 2016-11-25 4D-193(n)
2019-06-20 4D-99 2018-07-02 4D-98(n)

2018-12-19 4D-209
(2019-02-22 4D-34)
(2019-03-19 4D-44)

2017-07-13 4D-102(n) 2016-11-29 4D-200
(2018-06-01 4D-73)
2019-06-20 4D-102(n) 2018-07-02 4D-99 2018-12-20 4D-211(n) 2017-09-21 4D-122(n) 2016-12-09 4D-206(n)
2019-07-18 4D-121 2018-09-13 4D-143
(2018-11-23 4D-193)
  2017-09-21 4D-123
(2018-03-27 4D-29)
2016-12-09 4D-207
2019-07-24 4D-123(n) 2018-09-13 4D-144(n)   2017-11-28 4D-154
(2019-01-11 4D-6)
 
2019-09-04 4D-137     2017-11-28 4D-155(n)  
2018 2017 2016
2018-04-10 8D-179 2017-02-08 8D-52 2016-05-23 8D-271
  2017-06-15 8D-309 2016-10-27 8D-520

Sprendimai skirti paramą/neskirti paramos(n)

2018 2017 2016
2018-04-19 4D-46(n)

2017-06-26 4D-90
(2018-11-09 4D-182,
2019-02-22 4D-35)

2016-06-09 4D-100(n)
2018-04-19 4D-47
(2019-02-21 4D-33)
  2016-11-10 4D-180

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-29