Fitosanitarinis registras

Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro aprašymas

Lietuvos Respublikos fitosanitarinis registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2001 m. balandžio 10 d. Nr. 402 „Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo„ (Žin., 2001, Nr. 32-1074).

Pagal minėtą nutarimą registrą tvarkančios įstaigos yra:

  • Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga - Žemės ūkio ministerija;
  • Registro tvarkymo įstaiga - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Fitosanitarinis registras užtikrina, kad auginamai produkcijai reguliariai atliekama fitosanitarinė kontrolė. Registre turi registruotis - fiziniai ir juridiniai asmenys, auginantys, dauginantys, įvežantys, sandėliuojantys, gabenantys, realizuojantys, superkantys augalus, taip pat gaminantys, įvežantys, sandėliuojantys, gabenantys, realizuojantys, superkantys augalinius produktus ir kitus objektus, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina (pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingų organizmų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo"). Kai fizinis ar juridinis asmuo yra įregistruojamas fitosanitariniame registre, jam išduodamas registro pažymėjimas ir suteikiamas unikalus identifikavimo numeris.

  • Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro prieiga: http://www1.vaat.lt
  • Registrą tvarko: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos www.vatzum.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11