Dažnai užduodami klausimai koronaviruso metu

Institucijų atliekamos patikros bus nukeltos bent dviem savaitėms. Galimai bus pakoreguotas ir pasėlių deklaravimo laikas, apie tai žemdirbių visuomenė ir savivaldos atstovai bus informuoti artimiausiu metu. Primename pareiškėjams, kad yra sudaryta galimybė pasėlius deklaruoti iš namų. Dėl papildomos informacijos apie deklaravimą kreiptis el. paštu: tadas.svilpauskas@zum.lt arba telefonu: (8 5) 239 1170.

Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu,  draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimą, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Šis draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų. Taigi  sėklas, augalų apsaugos priemones,  technikos detales ir kitas prekes galima įsigyti internetu ar įsigijus ir susitarus su pardavėju atsiimti  atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų.

Prašymus gauti fitosanitarinius sertifikatus į trečiąsias šalis išvežamai augalinei produkcijai karantino laikotarpiu priima Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nuotoliniu būdu – per Fitosanitarinio registro informacinę sistemą (FRIS) arba Augalininkystės tarnybos padalinio, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra išvežamas krovinys, elektroninio pašto adresu. Padalinių, atliekančių fitosanitarinį sertifikavimą, elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainėje: http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/trukdziu_gauti_fitosanitarinius_sertifikatus_isvezamai_augalinei_produkcijai_nera/?fbclid=IwAR37haPGI9pTUmC76BfyLzFVmbUyJW0Ldg5iEA-noZP1vdxqlt1AVDY4RcU.

Karantino metu mažmenines kainas Vyriausybė reguliuoti gali, todėl, jei bus pastebėta nesąžiningos prekybos atvejų, Vyriausybė neatmeta galimybės fiksuoti bazinių produktų pardavimo kainų.

Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos maisto saugos agentūros duomenimis, šiuo metu nėra jokių mokslinių duomenų, kad virusas galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą.

Ministerijos turimais duomenimis, maisto produktų vartotojams nepritrūks. Svarbiausių produktų, kaip grūdų, pieno ar mėsos ne tik tenkiname vietinės rinkos poreikius, tačiau juos net ir viršijame.

Apsirūpinimas maistu yra kritiškai svarbus, todėl yra svarstoma dėl pirmumo teisės maisto produktų vežėjams. Žemės ūkio ministras išsiuntė laišką ES Tarybai ragindamas valstybes nares laikinuosiuose kontrolės punktuose skirti „žaliąsias juostas“ krovininiam transportui, teikiant prioritetą greitai gendantiems maisto produktams ir gyvuliams.

Skambinti skubios pagalbos telefonu 112. Operatorei perduoti tikslią savo stovėjimo vietą, transporto priemonės modelį ir valstybinį numerį. Atvykęs policijos ekipažas jus palydės iki pasienio kontrolės punkto, kur Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio patikrą atliks be eilės. Taip pat rekomenduotina važiuoti per Lazdijų – Aradnykų pasienio postą, nes ten geresnės infrastruktūros sąlygos „žaliojo koridoriaus“ įgyvendinimui. Daugiau informacijos apie pasienio kontrolės postų darbą rasite internetiniame Valstybės sienos apsaugos tarnybos puslapyje: http://www.pasienis.lt/.

Veterinarinių paslaugų teikimas ir prekyba veterinariniais vaistais, biocidais ir kitomis veterinarinėmis prekėmis nėra uždrausta. Gyvūnams privalo būti suteikta būtinoji veterinarinė pagalba.

Taip, gali. Veterinarijos gydytojai, vykstantys į gyvūnų laikymo vietas,  turėtų vengti artimo kontakto su laikytoju ir laikytis asmens apsaugos priemonių bei biologinio saugumo reikalavimų, taikomų gyvūnų laikymo vietose.

Rekomenduojama iš anksto pasirūpinti pašarų, kraiko, gyvūnų laikymo vietų priežiūros priemonių ir kitų augintiniui dėl jo sveikatos būklės būtinų veterinarijos prekių atsargomis (jų galima įsigyti tiek internetu, tiek veterinarijos vaistinėse, kurios vykdo veiklą). Be to, labai svarbu, jog gyvūnai galėtų būti reguliariai vėdinamose patalpose. Jei naminio gyvūno savininkas yra priverstas saviizoliuotis, jis turėtų susitarti su savo artimaisiais, kaimynais ar surasti tokias paslaugas teikiančią įstaigą, kuri galėtų laikinai pasirūpinti gyvūnu. Karantino laikotarpiu dėl iškilusių gyvūnų sveikatos problemų su veterinarijos gydytoju visų pirma reikėtų konsultuotis telefonu ir laikytis jo duotų nurodymų, nebūtinas suplanuotas operacijas (pvz., kastraciją) kuriam laikui atidėti. Nors veterinarijos gydyklų veikla nėra uždrausta, gyvūnams turėtų būti teikiama tik būtinoji veterinarinė pagalba, atsisakant neprivalomų paslaugų (pvz.: kirpimo, maudymo, nagų karpymo ir kt.). Kiekvienas gyvūno laikytojas privalo iš anksto apgalvoti, kas ir kaip galėtų pasirūpinti jo augintinio priežiūra, jei susiklostytų neeilinė situacija ir tektų karantinuotis ne namuose. Rekomenduojama pasitarti su šeimos nariais, kaimynais, draugais ar pažįstamais – ar jie sutiktų padėti tokioje situacijoje. Pasidomėti šunų viešbučių ar globos organizacijų galimybėmis priimti augintinį laikinai globai. Veterinarijos specialistai pataria palikti šiems asmenims ir visą su gyvūnu susijusią informaciją (skiepų knygutes, vaistus ir pan.). Jei yra galimybė, artimųjų ar kaimynų reikėtų paprašyti pasirūpinti ir ūkiniais gyvūnais. Jei gyvūno savininkas išvežamas į gydymo įstaigą, o gyvena vienas – reikėtų nedelsiant informuoti savivaldybę ar seniūniją, teritorinį VMVT padalinį (nemokamu visą parą veikiančiu telefonu 8 800 40403, nurodant savo vardą, pavardę, gyvūnų laikymo vietą ir jų rūšį bei visą būtiną informaciją gyvūnų gerovei užtikrinti).

Paraiškų priėmimas yra patvirtintas žemės ūkio ministro įsakymu, kurio aktuali redakcija yra skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/administravimas, skiltyje „Paraiškų priėmimo grafikai“.

Karantino metu paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir su ja pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS, jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA svetainėje, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų jį informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš agentūros informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su agentūra, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga. Paraiškų teikimo tvarka numatyta Įgyvendinimo taisyklėse pagal priemonių veiklos sritis, kurios yra skelbiamos Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones.

Daugelio priemonių paraiškų priėmimas pratęstas mėnesiui. Paraiškų priėmimas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30, o pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. Priemonės „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-04-30. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“ paraiškų priėmimas šiais metais nebus organizuojamas, o veiklos srities „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ paraiškų priėmimas vyks  nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30. Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-16 iki 2020-06-15. Priemonės „LEADER programa“ dviejų veiklos sričių paraiškų priėmimas organizuojamas taip: „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15, „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ –  nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15. Priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15 ir nuo 2020-08-17 iki 2020-10-30. Paraiškos pagal „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ bus renkamos nuo 2020-03-02 iki 2020-05-04, o KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ paraiškos bus renkamos nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29.

Bendrieji teisės aktai, taikomi visoms priemonėms bei priemonių veiklos sritims, yra skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/administravimas, skiltyje „Bendrieji teisės aktai“. Įgyvendinimo taisyklės pagal priemonių veiklos sritis yra skelbiamos Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalios metinės lėšos yra tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“, kurio aktuali redakcija yra skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/administravimas, skiltyje „Metinis lėšų paskirstymas“.

Esminiai reikalavimai apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones bei priemonių veiklos sritis, t. y. prioritetai, tikslinė sritis, pagal veiklos sritį remiama veikla, kas gali kreiptis paramos, paramos dydis, yra skelbiami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje: https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1, pasirenkant iš priemonių sąrašo konkrečią priemonę.

Dėl paramos galimybių pagal vietos plėtros strategijas reikia kreiptis į vietos veiklos grupę, veikiančią savivaldybės, kurioje gyvena ar veiklą vykdo asmuo, teritorijoje. Vietos veiklos grupės veikia kiekvienoje kaimo vietovių savivaldybės teritorijoje. Siekiant rasti tinkamos vietos veiklos grupės  ryšių informaciją interneto paieškos lauke reikia įvesti savivaldybės pavadinimą ir pridėti raides VVG, pvz., Vilniaus rajono VVG ar Kalvarijos VVG ir pan. Kiekviena vietos veiklos grupė turi interneto svetainę, kurioje skelbia visą su paramos teikimo galimybėmis susijusią informaciją bei informaciją ryšiams.

Pirminę informaciją, ar konkrečioje vietos veiklos grupėje vyksta kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, galima rasti NMA interneto svetainėje: https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1.

Bendrieji teisės aktai, taikomi vietos veiklos grupių veiklai ir vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, yra skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/19-priemone-leader-programa, skiltyje „Vietos plėtros strategijų atranka ir įgyvendinimas (19.2 ir 19.4 veiklos sritys)“. Arba NMA interneto svetainėje sekant šią nuorodą: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1. Visus reikiamus dokumentus: finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos ir verslo plano (kai jis būtinas) formas, kitus dokumentus galima rasti kiekvienos konkrečios vietos veiklos grupės interneto svetainėje.

Vietos projektų paraiškos teikiamos konkrečiai vietos veiklos grupei. Vertinimas atliekamas taip pat vietos veiklos grupėje.

Jei nepavysta gauti informacijos apie konkrečios vietos veiklos grupės kvietimus teikti vietos projektų paraiškas ar neveikia vietos veiklos grupės interneto svetainė, ar vietos veiklos grupė atsisako teikti informaciją, galima kreiptis į NMA LEADER priemonių skyrių arba Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyrių.

Tiek tarptautinio bendradarbiavimo projektų, tiek teritorinio bendradarbiavimo projektų paraiškos teikiamos spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Rekomenduojama paraiškas teikti registruotu paštu. Paramos paraiškos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose arba paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Detalesnė informacija pateikiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/vvg-bendradarbiavimo-projektu-rengimas-ir-igyvendinimas-teritorinio-bendradarbiavimo-projektai-2020-m-ii/25569?tab=1 ir https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/vvg-bendradarbiavimo-projektu-rengimas-ir-igyvendinimas-tarptautinio-bendradarbiavimo-projektai-2020-m-ii/25572?tab=1.

Teikiant tarptautinio bendradarbiavimo paraišką bei kitus reikalingus dokumentus, jie turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai, išskyrus jungtinės veiklos sutartį (kuri gali būti teikiama anglų kalba), nepriimami. Jei kartu su paramos paraiška pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, išskyrus dokumentus, teikiamus anglų kalba. Už dokumento originalo atitiktį vertimui atsakingas pareiškėjas.

Visi suplanuoti renginiai turi būti atidėti iki kol Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas. Apie bet kokį renginių atidėjimą turite informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) oficialiu raštu ir papildomai el. paštu: renginiai@nma.lt. Projektus įgyvendinantys LKT nariai turi galimybę teikti prašymus NMA dėl projektų įgyvendinimo mokėjimo prašymų terminų nukėlimo, negrąžinant išmokėto avanso. NMA, gavusi minėtus prašymus ir įvertinusi, kad paraiškoje numatyta veikla negali būti vykdoma dėl paskelbto karantino, įsipareigoja leisti nukelti mokėjimo prašymų pateikimo terminus ir neprašyti grąžinti avanso, o projektams, kurių įgyvendinimo terminai baigiasi, taikyti išimtines aplinkybes ir nukelti projektų įgyvendinimo terminus 12 mėn. Plačiau apie tai puslapyje: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/svarbu-igyvendinantiems-projektus-pagal-kpp-priemones/26330.

Matininkas, atliekantis žemės sklypo kadastrinius matavimus, karantino Lietuvoje metu turi laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ išdėstytų rekomendacijų. Taip pat matininkas karantino Lietuvoje metu vykdydamas žemės sklypo ribų paženklinimo vietovėje procedūras kviestinių asmenų į žemės sklypo paženklinimą vietovėje galėtų nekviesti, tačiau laikydamasis Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytos tvarkos, kviestiniams asmenims registruotu laišku turėtų išsiųsti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką) susipažinti.

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, traktorių techninę apžiūrą atidėjo iki karantino pabaigos. Nors traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka draudžia eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, tačiau dėl karantino padaryta išimtis. Traktorių, kurių techninės apžiūros galiojimo terminas yra pasibaigęs arba pasibaigia po 2020 m. kovo 14 d., techninės apžiūros galiojimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kol Lietuvoje galios karantino režimas ir 2 mėn. jam pasibaigus. Žemės ūkio ministerija ragina traktorių savininkus būti atsakingiems ir nevažinėti su netvarkingomis transporto priemonėmis. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-19