Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų pagrindiniai  metų veiklos uždaviniai (užduotys)

  • Ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė

Ekonomikos departamentas

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamentas

Finansų ir biudžeto departamentas

Kaimo plėtros departamentas

Teisės departamentas

  • Departamento direktorius Andrius Burlėga

Veiklos administavimo ir turto valdymo departamentas

Vidaus audito departamentas

Žemės ir išteklių politikos departamentas

Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas

Žuvininkystės departamentas

  • Departamento direktorė Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-27