Saulius Savickis

   Dr. Saulius Savickis
   Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras

Viceministro Dr. Saulius Savickio veiklos ir administravimo sritys: žemės tvarkymo ir administravimo, žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės, maisto saugos, augalų apsaugos ir  veterinarijos, žemės ūkio veiklos subjektų kooperacijos.

Viceministrui pavaldus Žemės ūkio gamybos ir  maisto pramonės departamentas, Žemės ir išteklių politikos departamentas.

Jis koordinuoja ir kontroliuoja: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, AB „Lietuvos veislininkystė“, ,AB „Kiaulių veislininkystė“, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, UAB „Šeduvos avininkystė“, UAB „Panevėžio veislininkystė“, UAB „Šilutės veislininkystė“, UAB „Lietuvos žirgynas“, UAB Dotnuvos eksperimentinio ūkio, UAB Upytės eksperimentinio ūkio“, VĮ Valstybės žemės fondą. 

 

Gyvenimo aprašymas

Gimė 1972m. gegužės 21d. Trakuose

  • 1990 m. baigė Lentvario Motiejaus Šimelionio vardo vidurinę mokyklą.
  • 1995 m. įgijo veterinarijos gydytojo specialybę Lietuvos Veterinarijos Akademijoje (dabar LSMU VA)
  • 2010 m. apgynė disertaciją „Urėjos kiekio piene tyrimai, susiję su mityba, pieno sudėtimi ir kokybe bei karvių reprodukcinėmis savybėmis“ ir įgijo biomedicinos mokslų srities, veterinarinės medicinos krypties daktaro laipsnį.
 
  • 1996-1997 m. stažavosi Olandijos pieno gamybos ir perdirbimo ūkiuose.
  • 1997-1998 m. - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Europos integracijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
  • 1998-2000 m. - UAB Žemės ūkio kooperacijos ir verslo mokymo centro jaunesnysis ekspertas.
  • 2001-2003 m. - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto saugos ir kokybės kontrolės vyriausiasis veterinarijos gydytojas, atsakingas už pieno sektoriaus kontrolę.
  • 2003-2017 m. - valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ direktorius.

Paskelbė penkis mokslinius straipsnius. LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto tarybos socialinių partnerių atstovas.

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos narys, Ukmergės bitininkų draugijos narys, vienas iš Lietuviškos pirties bičiulių draugijos steigėjų.

Apdovanotas LR Seimo kaimo reikalų komiteto, LR žemės ūkio ministro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų organizacijų padėkos raštais. 2013 m. dr. Sauliui Savickiui įteiktas II-ojo laipsnio Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnybos garbės ženklas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-09