Departamento direktoriaus pavaduotojas Jonas Lisauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MAISTO PRAMONĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

JONO LISAUSKO

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

1. Einamaisiais metais užtikrinti ES bendrosios žemės ūkio rinkos reguliavimo priemonių taikymą bei koordinuoti ir kontroliuoti šių priemonių administravimo funkcijų vykdymą.

2. Einamaisiais metais koordinuoti ir kontroliuoti savalaikį teisinės bazės parengimą tiesioginių išmokų už 2018 m. deklaruotus plotus ir kitų numatytų ES ir nacionalinių išmokų mokėjimui žemdirbiams.

3. Einamaisiais metais užtikrinti, kad būtų parengti teisės aktų augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos ir veislininkystės bei maisto produktų sektorių valstybinio reguliavimo srityse projektai.

4. Vykdyti priežiūrą, kaip atliekamas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai pavestų Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestų funkcijų vykdymas.

5. Dalyvauti valstybės valdomų įmonių sudarytuose kolegialiuose valdymo organuose.

6. Einamaisiais metais užtikrinti maisto produktų valstybės rezervo sukaupimą, atnaujinimą ir saugojimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-02