Asmenis aptarnauja: Dokumentų valdymo ir interesantų priėmimo skyriaus vyriausiosios specialistės

Renata Niaurienė

Funkcijos:
Asmenų aptarnavimas (žodžiu ir telefonu), elektroniniu būdu gautų asmenų klausimų tvarkymas.
Kab. nr. 171
Tel.  (8 5) 239 1032
El. p. 
Renata.Niauriene@zum.lt

Marytė Vitonienė

Funkcijos:
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų bei skundų registravimas, jų nagrinėjimo organizavimas, informacijos archyvinių dokumentų klausimais teikimas.

Kab. nr. 172
Tel. (8 5) 239 1281
El. p. Maryte.Vitoniene@zum.lt

Vilija Gaigalienė

Funkcijos:
Atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus parengimo laiku kontroliavimas, jų išsiuntimo organizavimas.

Kab. nr. 172
Tel. (8 5) 239 1391
El. p. Vilija.Gaigaliene@zum.lt

Pagal kompetenciją interesantai konsultuojami ministerijos valdymo sričiai priklausančiais klausimais:

  • Teikiama informacija bendruoju telefonu (8 5) 239 1111, atsakoma į elektroniniu paštu pateiktus klausimus;
  • Priimami ir registruojami gyventojų prašymai / skundai, adresuoti Žemės ūkio ministerijai;
  • Informuojama apie skundų / prašymų registravimo datą, numerį, instituciją ar specialistą, atsakingą už atsakymo parengimą;
  • Informuojama apie pavaldžių įstaigų teikiamas paslaugas ir nurodomi kontaktiniai asmenys rūpimais klausimais;
  • Priimami prašymai dėl pažymų išdavimo (duomenų apie darbo pajamas ar darbo stažą).
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-08