KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI VERSLO MISIJOJE JAV

Galioja iki

2019-06-04

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vadovaudamasi Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-326 redakcija), skelbia kvietimą Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonėms įmonėms teikti paraiškas gauti nereikšmingą (de minimis) paramą dalyvauti žemės ūkio ministro vadovaujamoje verslo misijoje JAV, kuri vyks 2019 m. birželio 24-28 d.

Bus atrinktos 7 įmonės (po vieną atstovą) pagal šiuos ŽŪM nustatytus kriterijus:

1. Įmonė turi turėti ne mažiau kaip 5 m. maisto produktų eksporto patirtį;

2. Ne mažesnį kaip 2 m. įdirbį JAV rinkoje;

3. Patirtį tiekiant savo produkciją prekybos tinklams, 100-tui ir daugiau parduotuvių;

4. Gamybinius pajėgumus tiekti savo produkciją daugiau kaip 150 parduotuvių.

 

Verslo misijos metu planuojamas susitikimas su vieno JAV prekybos tinklo atstovais, prekybos rūmų atstovais bei lankymasis „Summer Fancy Food Show 2019“ parodoje.

Kvietimo pradžia: 2019 m. gegužės 27 d.

Kvietimo pabaiga: 2019 m. gegužės 31 d.

Kvietimo biudžetas: 20 000 Eur

Paramos intensyvumas: iki 100 proc.

 

Finansavimo taisykles ir paraiškų formas rasite čia.

 

Paraiškos ir kiti dokumentai pristatomi Žemės ūkio ministerijos Dokumentų valdymo ir interesantų priėmimo skyriui (Lelevelio g. 6, Vilnius, 288 kab.) ir elektroniniu paštu (Word formatu) greta.karaliute@zum.lt  iki gegužės 31 d. 15 val.