Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje vaisių ir daržovių parodoje „Fruit Logistica 2019“

Galioja iki

2018-11-21

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI TARPTAUTINĖJE VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PARODOJE „FRUIT LOGISTICA 2019“

 

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vadovaudamasi Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 3D-36 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti nereikšmingą (de minimis) paramą dalyvauti tarptautinėje vaisių ir daržovių parodoje „Fruit Logistica 2019“, kuri vyks 2019 m. vasario 6-8 d. Berlyne, Vokietijoje.

Kvietimo pradžia:
2018 m. lapkričio 9 d.

Kvietimo pabaiga: 2018 m. lapkričio 21 d.

Kvietimo biudžetas:  7 100 Eur

Paramos intensyvumas: iki 100 proc.

Finansavimo taisykles ir paraiškų formas rasite čia.

Paraiškos ir kiti dokumentai pristatomi Žemės ūkio ministerijos Dokumentų valdymo ir interesantų priėmimo skyriui (Lelevelio g. 6, Vilnius, 288 kab.) ir elektroniniu paštu (Word formatu) greta.karaliute@zum.lt iki lapkričio 21 d. 16 val.