Kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams ir respublikinės bei regioninės reikšmės žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir dalyvauti juose, informacinių leidinių leidybai

Galioja iki

2017-03-31

Informuojame, kad LR Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-248 „Dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų, organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams, respublikinės ir regioninės reikšmės žemės ūkio parodoms ir prekybos mugėms organizuoti ir dalyvauti jose, informacinių leidinių leidybai (toliau – renginių organizavimas).

Numatomų renginių organizavimo paraiškas pagal įsakyme pateiktą formą gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimu. Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros sektorių įmonė, vykdanti pirminę žemės ūkio produktų, žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą, žemės ūkio parodų, prekybos mugių ir konkursų dalyvė.

Kvietimo laikotarpiui skiriama bendra suma yra 46,5 tūkst. Eur.

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti pateikti nuo š.m. kovo 9 d. iki š. m. kovo31 d.

Numatomų renginių organizavimo paraiškos teikiamos Žemės ūkio ministerijos Visuomenės informavimo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 164 kab.) ir elektroniniu paštu (Word formatu) (danguole.starkuviene@zum.lt; vytautas.butkus@zum.lt)

Paramos gavimo taisyklės

Paraiškos forma pridedama.

Papildomą informaciją apie renginių organizavimo ir informacinių leidinių leidybos paraiškas teikia ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus vyr. specialistui Vytautui Butkui  (tel. (8 5) 239 1015, el. paštas vytautas.butkus@zum.lt ir Danguolei Starkuvienei (tel. (8 5) 239 1018, el. paštas danguole.starkuviene@zum.lt.