Viešosios ir administracinės paslaugos

Administracinės ir viešosios paslaugos:

 • ŽŪM teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir teikimo sekos schemos:  (teisės aktai)
  • Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) .
  • Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimas.
  • Pažymos ar archyvinių dokumentų kopijų apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas.
  • Asmenų pranešimų, skundų ir prašymų nagrinėjimas Žemės ūkio ministerijoje.
  • Informacijos apie Žemės ūkio ministerijos veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas teikimas asmenims.
  • Tautinio paveldo produkto sertifikatų išdavimas.
  • Tradicinių amatų meistrų pažymėjimų išdavimas.
  • Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatų išdavimas.
 • Įstaigų prie ŽŪM teikiamos administracinės ir viešosios paslaugos:
 • Valstybės įmonės:
  • VĮ „Pieno tyrimai“ (teikia administracines paslaugas)
  • VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (teikia administracines paslaugas)
  • VĮ Valstybės žemės fondas (teikia administracines paslaugas)
  • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (teikia administracines paslaugas)
 • Mokslo įstaigos:
  • Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (teikia viešąsias ir administracines paslaugas) 
 • Viešosios Įstaigos:
  • VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (teikia administracines paslaugas)
  • VšĮ „Ekoagros“ (teikia administracines paslaugas) 
 • Kitos įstaigos:
  • Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (teikia viešąsias ir administracines paslaugas)

Savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų pagal Žemės ūkio ministerijos kuruojamas valstybės perduotas funkcijas teikimo tipiniai aprašymai

Žemės ūkio ministerijos suteiktų administracinių paslaugų per 2016 metus lentelė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-12