Viešosios ir administracinės paslaugos

Administracinės ir viešosios paslaugos:

Savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų pagal Žemės ūkio ministerijos kuruojamas valstybės perduotas funkcijas teikimo tipiniai aprašymai

Žemės ūkio ministerijos suteiktų administracinių paslaugų per 2016 metus lentelė

Nuoroda į Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinę sistemą

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-22