Žemės ūkio senjorų klubas

Žemės ūkio senjorų klubas

Klubo pagrindiniai tikslai yra: suburti vyresniosios kartos žemės ūkio darbuotojus, organizuoti jų bendravimą; studijuoti žemės ūkio institucijų veiklos istoriją; perduoti kvalifikacijos žinias jaunesniems specialistams; teikti savitarpio pagalbą.

Klubo pagrindiniai uždaviniai yra: organizuoti klubo narių susirinkimus, iškilių datų paminėjimą, ekskursijas ir kitus renginius; nagrinėti Žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų istoriją; rinkti medžiagą apie įžymius Lietuvos žemės ūkiui nusipelniusius asmenis, skelbti šią medžiagą įvairiuose leidiniuose ir kitose informacijos priemonėse.

Klubo nariais gali būti visi žemės ūkio srityje dirbę ir dirbantieji darbuotojai, išskyrus dirbančius valstybės ir savivaldos institucijose ar įstaigose. Klubo garbės nariais gali tapti Lietuvos Respublikos žemės ūkio raidai nusipelnę asmenys. Klubo nariu tampama pateikus pareiškimą klubo tarybai ir jai jį patenkinus, sumokėjus metinį nario mokestį.

Klubo organai yra: visuotinis narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – taryba. Klubo tarybą dviejų metų laikotarpiui renka klubo visuotinis narių susirinkimas.

Klubas 2004 m. balandžio 14 d. įregistruotas juridinių asmenų registre. Kodas 300017554. Klubui 2004 m. balandžio 14 d. suteiktas paramos gavėjo statusas.

Tel. nr. (8 5)2398496. El. p. senjorai.zum@gmail.com                   

Klubo taryba 2018 m. kovo 16 d. visuotiniame susirinkime išrinkta iš 15 narių.

Violeta Veličkienė, Tarybos pirmininkė

 

Klubo laikraštį AgroSenjoras galite perskaityti paspaude ČIA

 

Violeta Veličkienė     

Tarybos pirmininkė             

Tel. nr. (85)2751576

Mob.tel.nr.865917216   

 velickienev@hotmail.com        

        

 

Silvestras Staliūnas               

Pirmininkės pavaduotojas             

Tel. nr. (8 5)2444517                    

Mob. tel. nr. 861212762        

onute.staliuniene@gmail.com  

       

Zigmantas Gavinavičius

Pirmininkės pavaduotojas

Tel. nr. (8 5)2702043

Mob. tel. nr. 869836752

zigmantas.zigmantas@gmail.com

 Viktorija Zvicevičienė

Pirmininkės pavaduotoja

Mob. tel. nr. 860043143

z.zviceviciene@gmail.com 

            

Habil. dr. Algirdas Banys

Klubo Garbės pirmininkas

Tel. nr. (8 5)2624938

Mob. tel. nr. 869975872

algba@mail.tele2.lt

Birutė Gujienė                            

Tarybos sekretorė                             

Tel. nr. (8 5)2154459                            

Mob. tel. nr. 867227636     

  birute.gujiene@gmail.com      

Zosė Dapševičienė

Finansininkė

Mob.tel. nr.861423217

z.dapševičiene@gmail.com

 

 

Naujienlaiškis
2018-04-13
________________________________________________________________________________

  

Šių metų balandžio 11-osios popietę Senjorų klubo nariai susirinko Karininkų Ramovėje švęsti Atvelykį ir aptarti svarbiausius metų uždavinius.

Silvestras Staliūnas pristatė klubo nariams naujai išrinktą pirmininkę Violetą Veličkienę, kuri maloniai padėkojo buvusiems vadovams ir Tarybos nariams už gerai organizuotą veiklą, aptarė svarbiausius šių metų darbus.

Ilgametis Senjorų klubo pirmininkas Algirdas Banys palinkėjo atnaujintai Tarybai įdomių ir kūrybiškų idėjų, sėkmingos veiklos.

Stasys Svetlauskas pristatė savo naują knygą žirgininkystės tema „Gyvenimas be pėdsakų nepraeina“, ją galėjo įsigyti visi ministerijos darbuotojai.

Malonių ir šiltų akimirkų padovanojo moterų ansamblio „Vakarė“ dainininkės. Drauge su jomis 
liaudies dainą traukė ir mūsų klubo nariai, šauniai užbaigdami pirmąją šventės dalį, po kurios prasidėjo antroji – jaukios vaišės, bendravimas, pasidalijimas gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Pagrindinio klubo fotografo Jono Vyšniausko užfiksuotos šio susitikimo akimirkos.

Redkolegija

       

 

 

Prašome pranešti Visuomenės informavimui skyriui jeigu informacija pasikeistų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-17