Galima patikrinti supirkėjo patikimumą

Data

2019 06 19

Įvertinimas
2
tiekeju patikimumas1.jpg

Siekdama apsaugoti ūkininkus nuo nesąžiningų produkcijos supirkėjų, kai produkcija pristatoma, tačiau ūkininkas už ją pinigų negauna, nes pirkėjas yra bankrutuojantis, nesumokėjęs mokesčių ar turintis didelių skolų SODRAI, Žemės ūkio ministerija parengė informaciją, kaip prieš sudarant sandorį tokius duomenis patikrinti.

Informaciją apie juridinio asmens teisinę formą ir teisinį statusą rasite čia.  Jei atsakymas  yra „teisinis statusas neįregistruotas“, vadinasi, jog juridinis asmuo nėra bankrutavęs, likviduojamas, reorganizuojamas, jam neiškelta bankroto byla. Informaciją taip pat galima gauti ir paskambinus telefonu (8 5) 268 8262.

Informaciją apie įmonės skolą SODRAI ar skolos sumą, kurios mokėjimas yra atidėtas, rasite čia

Čia  galite patikrinti, ar įmonė, kuriai parduodate produkciją atitinka minimalius mokesčių mokėtojo kriterijus: t. y. per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ar pan. ir dėl bent vieno iš šių nusižengimų nebuvo apskaičiuota daugiau nei 15 tūkst. Eur. mokesčių, per tą patį laikotarpį nebuvo bausta už nelegalų darbą, įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą.

Jei minėti pažeidimai yra įsiteisėję, nuo jų įsiteisėjimo  mokesčių mokėtojas tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metams. Jei įmonei per metus iki vertinimo buvo paskirta 1500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ar buvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą, ji tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 1 metams.

Jeigu įmonė neatsiskaito už produkciją, o ūkininkas, negavęs pajamų, turi susimokėti mokesčius, tokiais atvejais ūkininkai gali naudotis numatyta PVM įstatymo 14 str. 9 dalyje numatyta spec. apmokestinimo momento galimybe, t.y.  PVM mokėti tik tada, kai su jais yra atsiskaitoma. Šis mokesčių mokėjimo modelis galioja visiems sudaromiems žemės ūkio produkcijos pardavimo sandoriams. Ūkininkai, norėdami taikyti tokį specialų apmokestinimo momentą, turi kreiptis į VMI su prašymu.

Kai produkcijos supirkėjai neatsiskaito, ir nebuvo pasinaudota aukščiau nurodyta galimybe, galima vadovautis PVM įstatymo 89-1 str. nuostatomis, kurios numato galimybę tikslinti mokėtiną į biudžetą PVM sumą dėl beviltiškų skolų. Tačiau tai vis tiek reiškia, jog prieš tai ūkininkas turės sumokėti pirkėjo jam nesumokėtą PVM į biudžetą.