Žuvininkystės sektoriaus atstovai – prie bendro stalo

Data

2019 10 04

Įvertinimas
0
pexels-photo-66218.jpg

Žvejai, priversti šią vasarą nutraukti žvejybos veiklą dėl kritinės menkių išteklių būklės Baltijos jūroje, turėtų gauti kompensacijas. Apie tai ir kitus šalies žvejams aktualius klausimus buvo diskutuojama Žemės ūkio ministerijoje įvykusiame Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus socialiniai-ekonominiai partneriai, valstybės institucijų, Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstovai.

Posėdžio metu buvo aptarti ŽŪM Žuvininkystės skyriaus atstovų pristatyti programos įgyvendinimo rezultatai, diskutuota dėl jos pakeitimų ir kitų aktualių klausimų.

Kaip pabrėžė žuvininkystės klausimus kuruojantis žemės ūkio viceministras Petras Narkevičius, šiuo metu skaudžiausia Lietuvos žvejų problema yra priverstinis žvejybos veiklos nutraukimas, pradėtas šią vasarą taikyti dėl kritinės menkių išteklių būklės Baltijos jūroje. Po diskusijų komiteto nariai pritarė ŽŪM siūlomiems specialiesiems projektų tinkamumo kriterijams, kad samdomi žvejai, dėl susidariusios situacijos netekę pajamų šaltinio, galėtų gauti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramą pagal naują programos priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritį „Kompensacijos žvejams“.

Komitetas išnagrinėjo ir po intensyvių diskusijų patvirtino dar vienos naujos priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ projektų specialiuosius tinkamumo ir pirmumo atrankos kriterijus. „Tai buvo privalomas etapas startuoti naujajai investicinei žuvininkystės priemonei“, – sakė viceministras P. Narkevičius.

„EK Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstovų nuomone, mūsų posėdis vyko labai dalykiškai ir yra pavyzdys ne vienai ES valstybei. Taip, neišspręstų klausimų žuvininkystės sektoriuje tikrai nemažai, tačiau bendromis pastangomis galima pasiekti daug žvejams labai reikalingų sprendimų“, – įsitikinęs viceministras.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos stebėsenos komitetas – tai programos įgyvendinimo kokybei ir pažangai stebėti partnerystės principu ŽŪM sudarytas komitetas, vertinantis pasiūlymus dėl svarbiausių sprendimų, susijusių su ES ir Lietuvos biudžeto parama Lietuvos žuvininkystei.