Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdyje aptarti aktualūs klausimai

Data

2017 02 17

Įvertinimas
0
IMG_8074.JPG

Šį penktadienį žemės ūkio ministras Bronius Markauskas dalyvavo Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptartas Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo bei Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymų pakeitimo projektai, kiti klausimai.

Žemės ūkio ministras B. Markauskas informavo, kad šiuo metu yra rengiamas Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas, su kuriuo artimiausiu metu bus supažindinta ir žemdirbių savivalda. Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Ekonomikos departamento direktorius Vygantas Katkevičius trumpai apžvelgė Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano projektą, esminius darbus ir tikslus. Pasak V. Katkevičiaus, bus siekiama visas ES priemones kryptingai orientuoti į plane užsibrėžtus rezultatus.

Žemės ūkio rūmų Tarybos nariai aptarė ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Pasak Europos Komisijos, pradėjusios pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, šiame įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai žemės įgijėjui (profesinis pasirengimas, registruotas ūkininko ūkis, juridiniams asmenims privalomas 50 proc. pajamų iš žemės ūkio veiklos turėjimas) prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Siekdama nutraukti pažeidimo procedūrą, Žemės ūkio ministerija parengė įstatymo pakeitimo projektą. „Šiame įstatyme yra daug spragų dėl akcinio kapitalo įsigyjamos nuosavybės“, – pažymėjo B. Markauskas.

Žemės ūkio rūmų Tarybos nariai priėmė rezoliuciją, kurioje Seimo prašoma neskubėti pritarti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektui. ŽŪR siūlo jį tobulinti atsižvelgiant į socialinių partnerių pasiūlymus bei įvertinant kitų ES šalių patirtį. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas efektyvaus kontrolės mechanizmo sukūrimui, kad būtų neviršijamas didžiausias įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai žemės ūkio paskirties žemę įsigyja akcinis kapitalas.

Tarybos posėdyje aptartas ir Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma uždrausti veisti, auginti ir žudyti gyvūnus dėl jų kailio. Žemės ūkio rūmų Tarybos rezoliucijoje siūloma nesvarstyti šio teisės akto projekto, kol nebus įvertintos jo įgyvendinimo pasekmės.  

Tarybos nariai svarstė ir vieningai pritarė Žemės ūkio rūmų iniciatyvai organizuoti tarptautinę konferenciją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m., taip pat sprendė kitus klausimus.