Žemės ūkio produktų perdirbimui – 28,8 mln. Eur

Data

2019 06 12

Įvertinimas
0
zemes ukio prduktu perdirbimas.jpg

Jau nuo liepos 1 d. įmonės ir kooperatyvai vėl galės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 1,3 mln. eurų. Paramos intensyvumas sudaro iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Per visą 2014–2020 m. laikotarpį didžiausia galima paramos suma vienam juridiniam asmeniui gali būti iki 4 mln. eurų.

Svarbiausias šio paraiškų surinkimo pokytis: projektams įgyvendinti skirti 28,8 mln. Eur lygiomis dalimis bus paskirstyti dešimčiai Lietuvos apskričių. Pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas, vadovaujantis nustatytais kriterijais, vyks apskričių lygmeniu pagal projekto įgyvendinimo vietą. Parama bus skiriama už vaisių, uogų, daržovių, augalininkystės produkcijos, mėsos, pieno perdirbimą ir (arba) rinkodarą, taip pat už jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą.

Paramos galės kreiptis juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara arba užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Paraiškos bus priimamos iki rugpjūčio 30 dienos, projektai įgyvendinami be partnerių.

Daugiau informacijos apie šią priemonę rasite taisyklėse.