Žemės ūkio ministrų dėmesys – Europos žaliajam kursui

Data

2020 06 08

Įvertinimas
3
web-cam-796227_1280.jpg

Pirmadienį vykusioje neformalioje žemės ūkio ministrų vaizdo konferencijoje aptartos Europos žaliojo kurso – „Nuo ūkio iki stalo“ ir „Biologinės įvairovės“ strategijos. Šiomis strategijomis siekiama kurti konkurencingą, tvarią bei aplinkai palankią maisto sistemą, kurią planuojama pertvarkyti iki 2030 m., bei iki 2030 metų nukreipti Europos bioįvairovę atsigavimo keliu.

Lietuva pritaria šiose strategijose brėžiamai krypčiai,  tačiau strategijose yra ir nerimą keliančių aspektų, kuriuos žemės ūkio ministras Andrius Palionis išsakė vaizdo konferencijoje.

„Pritariame siekiui užtikrinti, kad europiečiai turėtų sveikų, įperkamų ir tvariai gaminamų maisto produktų. Be abejo, svarbu spręsti ir klimato kaitos klausimus, saugoti aplinką ir biologinę įvairovę. Prisidėsime prie šių iniciatyvų, tačiau strategijose numatomi pokyčiai pirmiausia palies ūkininkus, todėl Europos Komisija turi tai įvertinti ir numatyti lėšų žemės ūkio sektoriaus laukiantiems pokyčiams įgyvendinti“, - teigia žemės ūkio ministras A. Palionis.

Žemės ūkio ministras ne kartą yra pabrėžęs, kad labai svarbu, jog siekiant ambicingų strategijose keliamų tikslų būtų užtikrintas pakankamas Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansavimas, o ūkininkams turėtų būti deramai atlyginama už aplinkai ir klimatui palankų ūkininkavimą. 

Nerimą kelia kai kurių strategijose numatytų tikslų skaitinės išraiškos, galimas jų pasiekiamumas bei ekonominis ar socialinis poveikis žemės ūkio sektoriui, ypač žinant, kad išsamus poveikio vertinimas (ekonominio, pasekmių ir technologinio diegimo galimybių ir pan.) nėra iki šiol atliktas.

„Taip pat labai svarbu, kad vėliau, nustatant konkrečius, individualius tikslus kiekvienai valstybei narei, būtų tinkamai atsižvelgta į skirtingas startines pozicijas ir iki tol darytą pažangą, juk valstybės taiko skirtingo intensyvumo maisto gamybos sistemas, todėl startinė pozicija, siekiant tikslų tarp valstybių, nėra vienoda,“ – teigia žemės ūkio ministras A. Palionis.

Nustatant aukštus gamybinius standartus ES gamintojams, kai kuriais atvejais didės ir jų gamybos sąnaudos, todėl reikia ieškoti būdų, kaip ES ūkininkams užtikrinti lygias konkurencines sąlygas, konkuruojant su produkcija iš trečiųjų šalių, pagaminta nesilaikant adekvačių standartų.