Žaliuojančiam miškui įveisti prašoma daugiau nei 0,7 mln. eurų Europos Sąjungos paramos

Data

2019 05 14

Įvertinimas
1
Miskas_2.jpg

Pasibaigus priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities  „Miško veisimas“ paraiškų teikimo terminui, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukė 37 norinčiųjų įveisti mišką paraiškų, kuriose prašoma finansavimo suma siekia daugiau nei 770 tūkst. Eur.

Pagal šios priemonės veiklos sritį „Miško veisimas“ yra mokama vienkartinė išmoka miško įveisimui, o kompensacinė išmoka įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui yra mokama kasmet 12 metų. Šiais metais buvo patvirtinti nauji miško želdinių įkainiai bei didesnė kompensacinė išmoka už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą.

Gautos paraiškos vertinamos dviem etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Paraiškų prioritetinis vertinimas atliekamas pagal 8 šios veiklos srities taisyklėse nurodytus kriterijus. Už atitiktį kiekvienam nurodytam kriterijui skiriami balai, o mažiausia privaloma surinkti balų suma yra 30 balų. Mažiau balų surinkusios paraiškos atmetamos.  Paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

Paraiškas galėjo teikti fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų, kuriems planuojama mišku apželdinti žemė priklauso nuosavybės teise bei savivaldybės, valdančios tokią žemę patikėjimo teise.

 

Parengta pagal NMA informaciją