Vietos veiklos grupės kviečiamos bendradarbiauti

Data

2018 04 16

Įvertinimas
1
paper-3309829__340.jpg

Jau antrą kartą šiais metais vietos veiklos grupės (VVG) kviečiamos stiprinti bendradarbiavimą ir teikti paraiškas bendradarbiavimo projektams rengti bei įgyvendinti. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „LEADER“ veiklos sritįVVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visą mėnesį – nuo šiandien iki gegužės 16 d. – bus renkamos visų 3 rūšių projektų (teritorinio, tarptautinio ir techninės paramos) paramos paraiškos.

Lietuvoje net 99 proc. kaimo teritorijų yra aktyviai įsitraukusios į kaimo plėtros procesus – LEADER iniciatyvos dėka VVG sprendžia savo aplinkos socialines, ekonomines ir kultūrines problemas, tokiu būdu įkvėpdamos gyvybės visam regionui.

„Bendradarbiavimo projektų paraiškų nėra pateikiama labai daug, tačiau procesas įsibėgėja. 2017 m. rudenį Lietuvoje inicijuota tarptautinė konferencija ,,Tinklaveika veikia“ , subūrusi apie 200 dalyvių iš 13 valstybių, davė impulsą – per 2017 m. IV ir 2018 m. I ketv. pateikti 5  tarptautinio bendradarbiavimo projektai. Reikia atminti, jog bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas skiriasi nuo įprastų projektų: jiems įgyvendinti, visų pirma, turi būti rasti projekto partneriai, kuriems aktualios tos pačios temos, problemos, projekto rezultatai turi būti naudingi visiems projekte dalyvaujantiems partneriams. O kur dar kalbos, skirtingų reikalavimų valstybėse narėse taikymo barjerai? Nepaisant sunkumų – šie projektai teikia daug naudos regionams: galima dalytis pasiteisinusia praktika, taikyti naujoves, kartu ieškoti problemų sprendimų. Partnerystė, bendradarbiavimas, tinklaveikai ir yra LEADER priemonės kertiniai principai,“ – teigia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė.

Paramos galimybės

Bendradarbiavimo projektų tikslas – siekti efektyvesnio VVG strategijų prioritetų, jose  numatytų tikslų ir priemonių įgyvendinimo. Tokius projektus VVG inicijuoja tuomet, kai pagal VVG strategijas įgyvendinamų vietos projektų poveikio ir išteklių nepakanka arba tuomet, kai projekto tikslui pasiekti reikia gausesnio ir aktyvesnio suinteresuotųjų dalyvavimo. „Į klausimą, kuo gi skiriasi bendardarbiavimo projektas nuo tradicinio atsakyti galima vienu klausimu – ar VVG galėtų tokį projektą įgyvendinti be partnerių? Jeigu atsakymas teigiamas, tuomet, labai tikėtina, projektas yra standartinis, o ne bendradarbiavimo“, – aiškina vyr. specialistė J. Vaičiūnienė.

Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo įgyvendinti  vadovaujančiosios institucijos (Lietuvos atveju – LR žemės ūkio ministerijos) patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.

Bendradarbiavimo projektų partneriai gali būti kaimo vietovių, dvisektorė, žuvininkystės regionų ar miesto vietos veiklos grupės, taip pat – tarptautinio bendradarbiavimo projektų atveju – viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, veikianti kaimo vietovių teritorijoje.

VVG gali teikti projektus, susijusius su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai),

viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimu ir (arba) atnaujinimu bei ekonominės veiklos vykdymu.

Svarbu atminti, jos šiais metai patvirtintas ir neremiamų bendradarbiavimo veiklų sąrašas. Pavyzdžiui, neremiami projektai, susiję su alkoholinių gėrimų, tabako gaminių,  ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba,  azartinių lošimų ir lažybų organizavimu, nekilnojamojo turto operacijomis, didmenine ir mažmenine prekyba, išskyrus prekybą savo pagaminta produkcija, finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla, draudimo ir pensijų kaupimo operacijomis ir kt.

Paramos dydis techninei paramai (tarptautiniam projektui inicijuoti) siekia 3000 Eur vienam projektui, o  intensyvumas – 100 %. Vienam tarptautiniam projektui gali būti skirta – 100 000 Eur, intensyvumas siekia 100 proc., tokio pat dydžio paramos, tik mažesniu – 95 proc. – intensyvumu, gali sulaukti ir teritoriniai projektai.

Šiemet atsisakoma tam tikrų dokumentų, kuriuos galima patikrinti viešuosiuose registruose, teikimo. Taigi, lengvinama administracinė našta, tenkanti pareiškėjams: nebereikės pateikti buhalterinės apskaitos tvarkymo fakto, statybos leidimo bei užbaigtų statybų dokumentų (kai projektuose numatytos tokios investicijos ir šiuos duomenis reikia teikti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „Infostatyba“). Svarbu atkreipti dėmesį, jog tuomet, kai projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, naujų prekių įsigijimas galimas tik tais atvejais, kai šios prekės sunaudojamos projekto įgyvendinimo metu.

Bendradarbiavimo projektų paraiškos 2018 m. dar bus renkamos du kartus: birželio 4 d. – liepos 2 d. bei nuo rugsėjo 17 d. iki spalio 15 d.