Valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms procesas bus aiškesnis

Data

2019 04 24

Įvertinimas
3
kelias2.jpg

Vyriausybė posėdyje pritarė Žemės ūkio ministerijos projektui, kuriuo siekiama nustatyti, kokia tvarka savivaldybės galėtų perimti patikėjimo teise sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams eksploatuoti ar tiesti.

Priėmus „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą paspartės ir bus aiškiau reglamentuotas sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių žemės sklypų, naudojamų keliams eksploatuoti ar tiesti, perdavimas patikėjimo teise valdyti ir tvarkyti savivaldybėms procesas.