Už nuopelnus žemės ūkiui pagerbtas Virginijus Venskutonis

Data

2010 12 13

Įvertinimas
0

 

 

svarų indėlį plėtojant žemės ūkį Lietuvoje  Žemės ūkio universiteto (LŽŪU) Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius, doc. dr. Virginijus Venskutonis apdovanotas Lietuvos žemės ūkio ministerijos garbės ženklu.

 

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktoriui, Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros docentui Virginijui Venskutoniui 2010 m. gruodžio 8 d. sukako 60 metų.

 

1973 m. jis baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. 1973–1974 m. Virginijus Venskutonis dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo bandymų skyriaus vedėju, 1974-1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Bandymų stoties mikroelementų tyrimo laboratorijos vedėju. 1986 m. apgynė disertaciją tema „Mikroelementų dozės įtaka miežių derliui ir kokybei Lietuvos velėniniuose glėjiniuose dirvožemiuose“ ir jam buvo suteiktas ž.ū. mokslų kandidato laipsnis (1993 m. LMT nostrifikuotas į  biomedicinos mokslų daktaro laipsnį).  Nuo 1986 m. dirba Agronomijos fakulteto Augalininkystės katedros docentu. 2003 m. sausio mėn. iki balandžio mėn. buvo paskirtas laikinai eiti Agronomijos fakulteto dekano pareigas.

 

Nuo 1994 iki1998 m. buvo LŽŪU Inovacijų centro direktoriumi, o nuo 1998 m. LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktoriumi.

 

Vadovaudamas LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkui, jis telkia dėstytojus, mokslininkus ir studentus naujausių žemės ūkio gamybos technologijų kūrimui bei tobulinimui, koordinuoja jų darbą, prireikus atstovauja jiems kitose institucijose. Virginijus Venskutonis inicijuoja ir organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, kuriant ir diegiant gamyboje naujas žemės ūkio gamybos technologijas bei ieško užsakovų šių rezultatų praktiniam naudojimui, telkia šiam darbui mokslininkų grupes ir koordinuoja jų darbą, taip pat kaupia ir sistemina informaciją apie žemės ūkio gamybos naujausias technologijas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, plėtoja partnerystės ryšius su šalies ir užsienio šalių mokslininkais.

 

Virginijus Venskutonis kartu su bendraautoriais parengė 26 mokslinius straipsnius, 23 mokslo populiarinimo, 4 mokomąsias ir 4 kitas knygas. Kartu su bendraautoriais parengė keletą mokomųjų vaizdo projektų apie lauko augalų auginimo technologijas, yra Žemės ūkio mokslo tarybos bei Žemdirbių švietimo tarybos narys.

 

Nuo 1995 m. Virginijus Venskutonis yra Lietuvos žemės ūkio universitete vykstančių parodų organizavimo pradininkas ir iniciatorius. Per šį laikotarpį iš viso buvo surengta 31 paroda: 1995-2007 m. „Lietuvos agropanorama“, 2008 m. Tarptautinė paroda „AgroBalt“, 2008-2010 m. „Sprendimų ratas“, 1996-2010 m. „Ką pasėsi...“. Pastaroji paroda 2009 m. pripažinta didžiausia šalyje. 1997-2006 m. rengė kasmetines mokslines - praktines konferencijas „Žemdirbio vasara“, 2005-2006 m. organizavo Lietuvos artojų varžybas, o 2007 m. buvo „54-ųjų Pasaulinių arimo varžybų Lietuvoje“ projekto vadovas.

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel.(8 5) 239 1018