Trumpalaikiai kreditai žemdirbiams – su palūkanų kompensacija

Data

2018 03 13

Įvertinimas
0
bills-496229__340.jpg

Artėjant pavasario darbams – sėjai, pasėlių tręšimui, augalų apsaugai nuo kenkėjų ir ligų – Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) siūlo pasinaudoti kreditais su garantija ir daliniu palūkanų kompensavimu. Imantiems kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, teikiama garantija iki 80 proc., taip pat kompensuojama net 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

ŽŪPGF kreditų ar kredito linijų, skirtų trumpalaikiam, biologiniam turtui įsigyti ar paslaugoms žemės ūkiui apmokėti, garantijas teikia visoms kredito įstaigoms – tiek bankams, tiek kredito unijoms. Garantijos teikiamos visiems ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Žemės ūkio subjektai gali įsigyti kuro ar elektros energijos ūkio reikmėms, trąšų, augalų apsaugos priemonių, pašarų, žemės ūkio technikos atsarginių dalių ar kito trumpalaikio ar biologinio turto.

Žemės ūkio subjektams kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito ar kredito linijos sutarties pasirašymo dienos. Didžiausia metinė palūkanų norma, kuriai taikoma kompensacija – 6 proc., jei palūkanos didesnės nei 6 proc., virš šio procento nekompensuojama. Norint gauti palūkanų kompensaciją, kartu su paraiška garantijai gauti pateikiama ir paraiška dėl dalies palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų visą kompensacijos laikotarpį pateikti nereikia.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms ­– iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti teikiama valstybės pagalba – dalinis palūkanų kompensavimas už investicinius ar trumpalaikius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat dalinis garantinių įmokų, mokamų už garantijos suteikimą, kompensavimas.

Parengta pagal ŽŪPGF informaciją