Susidomėjusieji parama trumpoms maisto tiekimo grandinėms raginami paskubėti

Data

2019 04 15

Įvertinimas
2
trumpa-maisto-tiekimo-grandine-uogininkyste-verslas-kaime-maistas-is-ukiu-gyvas-kaimas-kaimietis-610x405.png

Ūkininkai bei juridiniai asmenys, siekiantys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ turėtų suskubti: paraiškos priimamos iki balandžio 19 d.

Iš viso šiam šaukimui skirta 2,9 mln. Eur lėšų. Vienam projektui ūkininkai ir juridiniai asmenys galės gauti iki 120 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas nustatomas atsižvelgus į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, t. y. 60 proc. paramos intensyvumas taikomas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, o 100 proc. paramos intensyvumas nustatytas projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, įskaitant einamąsias projekto įgyvendinimo išlaidas ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Primename, kad paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais. Parama galės būti suteikta smulkiųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimui, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys (ūkininkai),   privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimu ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Pareiškėjai ir partneriai,  norintys gauti paramą pagal veiklos sritį,  vykdydami trumpos grandinės veiklą, galės investuoti į statinių, naudojamų ir susijusių su žemės ūkio produkcijos gamyba ir sandėliavimu, statybos arba esamų pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus bei infrastruktūros sutvarkymą, įsigyti  fasavimo ar pakavimo arba perdirbimo ir paruošimo realizacijai įrangos, būtinos trumpos tiekimo grandinės veiklai vykdyti, taip investuoti į steigiamas prekybos vietas, į internetinės parduotuvės ar svetainės sukūrimą ir palaikymą, skirti lėšų savo veiklos populiarinimui ir rinkodarai, kurie skatintų gaminamos produkcijos pardavimus ir pirkėjų į prekybos vietas pritraukimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskirtos išlaidos, kurios susijusios su prekyba ar pardavimų vykdymu, tam kad žemės ūkio ir maisto produktai  trumpiausiu keliu iš gamintojų ir perdirbėjų pasiektų vartotoją ne tik kaimo vietovėse, bet ir miestuose.

Nuoroda į taisykles.