Sumažėjo bendras įsiskolinimas žemės ūkio produkcijos gamintojams

Data

2000 12 28

Įvertinimas
0
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių sekretoriatas

Tel.: 391 -  019,   391 - 018;     Fax.: 391 - 015;
www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt
Viešųjų ryšių sekretoriato viršininkė Vilma Kavaliauskienė

 Informacija 2000 m. gruodžio 28 d.

SUMAŽĖJO BENDRAS ĮSISKOLINIMAS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS

Jau antri metai Žemės ūkio ministerijoje nuolat veikia komisija, analizuojanti apskričių teritorijose esančių žemės produkciją superkančių ir perdirbančių įmonių atsiskaitymą su žemdirbiais, inventorizuojanti jų skolas bei rengianti pasiūlymus dėl bankroto bylų inicijavimo daugiausia įsiskolinusioms įmonėms. Šiuo metu komisija išanalizavo ir apibendrino atsiskaitymo su žemdirbiais būklę 2000 m. gruodžio 1 d.

Bendra skola žemės ūkio produkcijos gamintojams 2000 m. gruodžio 1 d. lyginant su 2000 m. lapkričio 1d. sumažėjo 42,6 mln. litų (šiuo metu ji yra 196,1 mln. litų). Pradelsto termino skolos žemės ūkio produkcijos gamintojams 2000 m gruodžio 1 d. buvo 80,3 mln. litų, iš jų 30,1 mln. litų buvo skolingos nevykdančios ūkinės veiklos įmonės. Per lapkričio mėnesį šios skolos padidėjo 2,2 mln. litų, arba 3 procentais.

Pieno pramonės įmonių pradelsto termino skolos 2000 m. gruodžio 1 d. buvo 54,1 mln. litų ir sudarė 67 procentus visų pradelsto termino skolų, mėsos pramonės - 13,9 mln. litų, grūdų - 5,3 mln. litų, linų pramonės - 6,1 mln. litų.

Atskirų perdirbamosios pramonės šakų įmonių pradelstos skolos 2000 m. gruodžio 1 d. buvo tokios:

Pramonės šaka

Pradelstų skolų turinčios įmonės

Pradelstų skolų suma tūkst. Lt

 

Iš viso

Iš jų nevykdančių

ūkinės veiklos

Iš viso

iš jų nevykdančių

ūkinės veiklos įmonių

Mėsos pramonė

46

16

13920

9405

Pieno pramonė

25

14

54139

15766

Grūdų pramonė

11

4

5291

2619

Konservų pramonė

-

-

-

-

Maisto pramonė

2

1

902

800

Linų pramonė

9

3

6080

1497

Iš viso

93

38

80332

30087

 

2000 m. bankrutavo ar yra likviduojamos 19 įmonių, skolingų už supirktą žemės ūkio produkciją. Tai - AB “Gaukštonys” (Vilniaus apsk.), UAB “Lietdesta” (Marijampolės apsk.), UAB “Lorega” (Kauno apsk.), UAB “Ežerėlio maistas” (Kauno apsk.), UAB ”Viter” (Alytaus apsk.), UAB “Rūtema” (Alytaus apsk.), UAB “Platelių pienas” (Telšių apsk.), UAB “Plungės pienas” (Telšių apsk.), ŽŪK “Sodėnų pieninė” (Marijampolės apsk.), AB “Jurbarko linai” (Tauragės apsk.), UAB “Rupinskai” (Utenos apsk.), UAB “Bubių malūnas” (Šiaulių apsk.), UAB “Ajasa” (Šiaulių apsk.), UAB “Togeras” (Alytaus apsk.), UAB “Panevėžio maistas”, UAB “Alytaus mėsa”, AB “Vilniaus pienas” Biržų akcinės pieno bendrovės filialas, AB “Šiaulių pienas”, AB “Alytaus grūdai”. Beveik pusė iš jų yra mėsos pramonės įmonės.

Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Nuosavybės ir kooperacijos skyriaus viršininko Alfredo Gusto teigimu, trečdalį visų pradelstų skolų sudaro bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skolos. Problema būtų lengviau sprendžiama įsteigus bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių atsiskaityti su žemdirbiais už supirktą žemės ūkio produkciją fondą. Apskričių viršininkų administracijos yra paragintos efektyviau spręsti atsiskaitymų būklę.

 

Viešųjų ryšių sekretoriatas
Cituojant pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.