Socialiniai partneriai diskutavo dėl strateginio plano

Data

2019 05 10

Įvertinimas
0
laukas.jpg

Žemės ūkio ministerijoje įvyko diskusija su socialiniais partneriais dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginio plano.

Susirinkę kaimo vietovių vietos veiklos grupių, žemės ūkio, miškų ūkio, verslo ir konsultavimo sektorių atstovai dalijosi sukaupta patirtimi ir įžvalgomis dėl Lietuvos kaimui tinkamiausių priemonių.

Išnagrinėję Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto atliktą situacijos Lietuvos kaime analizę, socialiniai parteriai diskutavo, kaip galima būtų skatinti užimtumą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, taip pat bioekonomikos ir miškų ūkio sektoriuose.  

Apibendrinę diskusijų rezultatus, susitikimo dalyviai sutarė, kad sprendžiant kaimo vietovių gyvybingumo klausimą, ateityje būtina sudaryti palankias prielaidas kaimo verslo subjektų bendradarbiavimui, paslaugų ir gamybos sričių verslų plėtrai, ypač bendruomeniniam verslui, aplinkai draugiškos, tvarios viešosios infrastruktūros kūrimui, mokymams apie bioekonomiką.