Smulkiesiems ūkiams – 10 mln. eurų

Data

2019 02 28

Įvertinimas
3
4-1.jpg

Smulkieji ūkininkai nuo kovo 1 d. gali teikti paraiškas gauti paramą iki 15 tūkst. Eur verslo planui įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų priėmimui iš viso skirta 10 mln. Eur Europos Sąjungos ir valstybės paramos.

Išmoka bus mokama dviem dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Paraiškas galima teikti iki šių metų gegužės 31 d.

Paprasčiau, patraukliau

Pareiškėjų laukia supaprastintos paramos paraiškos, verslo plano formos ir kiti palengvinimai. Svarbu tai, kad sumažinti reikalavimai išlaidoms, paprastesnis ir jų vertinimas. Parama bus skiriama, jeigu suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, jos susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis. Nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, taip pat atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų, susijusių su išlaidomis.

Sumažinus reikalavimus, nebereikia paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti 2 proc. grynąjį pelningumą – veikla tiesiog turi būti pelninga. Taip pat neprivaloma drausti paramos lėšomis įgyto turto, atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio.

Galimi pareiškėjai

Parama skiriama fiziniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravusiems savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Finansuojami smulkūs ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 tūkst. iki 7 999 Eur.

Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.

Remiama žemės ūkio produktų gamyba, pagamintų ar išaugintų valdoje žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Parama smulkiesiems ūkininkams auga

Parama smulkiesiems ūkininkams ne tik tampa paprastesnė, bet ir auga. Štai, pavyzdžiui, 2018 m. patvirtintos 402 smulkiųjų ūkininkų paraiškos, jiems išmokėti beveik 6 mln. Eur. Šiam šaukimui, kaip minėta, skiriama 10 mln. Eur.

Taip pat smulkieji ūkininkai galės dalyvauti ne tik veiklos srityje „Parama smulkiesiems ūkininkams“ –  ir nuo kovo 4 iki balandžio 5 d. jie galės teikti paraiškas ir pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Pagal šią priemonę smulkieji ūkininkai vienam projektui galės gauti Iki 120  tūkst. Eur. Iš viso skirta 2,9 mln. Eur lėšų. Ši galimybė paspartins smulkiųjų ūkininkų, gamintojų įsitraukimą į trumpąsias tiekimo grandines, įsigyjant pakavimo, fasavimo, ar kitą įrangą, susikurti interneto svetainę  arba internetinę parduotuvę, kompensuoti dalį pardavėjo darbo užmokesčio išlaidų,  kas užtikrins galutinių vartotojų pasiekimą bei pardavimo pajamų augimą. Iki šiol tokios galimybės ūkininkai neturėdavo.

Nuo visam 2014–2020 m. KPP laikotarpiui priemonei skirtų 26 mln. 807 tūkst. Eur smulkiesiems Lietuvos ūkininkams jau išmokėtas 61 proc. paramos lėšų – daugiau kaip 16 mln. Eur.