Šalinamos kliūtys Lietuvai įstoti į EBPO

Data

2017 09 13

Įvertinimas
1
news_image_2598.jpg

Šiandien Vyriausybė posėdyje pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektui, šalinančiam kliūtis Lietuvai 2018 metais tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  (EBPO) nare.

Narystė EBPO, pasak žemės ūkio ministro Broniaus Markausko, yra aiškus tarptautinės bendruomenės pripažinimas, kad Lietuva laikosi aukščiausių viešosios administracijos, konkurencijos, korporacijos valdymo, investavimo, finansų rinkų standartų ir yra atvira bei patikima investuotojų partnerė.

„Lietuvai įstojus į šią organizaciją užsienio ir vidaus investuotojai žinos, kad laikomės svarbiausių standartų. EBPO, vertindama Lietuvos nacionalinį reguliavimą dėl nuosavybės teisių į žemę įgijimo ir atvirumo investicijoms šioje srityje, pateikė rekomendacijas dėl būtinų žingsnių, kad atitiktume organizacijos standartus. Šiandien Vyriausybė pritarė ŽŪM siūlymams, taigi vis labiau artėjame prie narystės šioje tikrai rimtoje ir vertinamoje organizacijoje“, – teigia žemės ūkio ministras B. Markauskas.

Vyriausybė pritarė siūlymui suderinti konstitucinio įstatymo nuostatas su EBPO standartais, taip pat patikslinti Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus.

Patikslinus Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, nuosavybės teise žemę, vidaus vandenis ir miškus galės įsigyti užsienio juridiniai asmenys, taip pat kitos užsienio organizacijos, įsteigtos valstybėse, neįeinančiose į buvusios SSRS pagrindu įkurtas valstybių sąjungas ar sandraugas. Taip pat išliks būtinas kriterijus – priklausymas bent vienai iš šių organizacijų, sąjungų: Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoms, Europos ekonominės erdvės susitarimui.  Taip pat bus atsisakyta nuostatų dėl abipusiškumo principo, kuris yra nesuderinamas su EBPO standartais, nes sukuria prielaidas diskriminuoti, riboja laisvą kapitalo judėjimą.

Seimui pritarus projekto nuostatoms, kaip ir anksčiau, užsienio subjektai Lietuvoje nuosavybės teise galėtų įsigyti (tokiomis pat sąlygomis kaip Lietuvos subjektai) žemės, vidaus vandenų ir miškų tik jeigu jie yra įsteigti arba yra piliečiai ar nuolatiniai gyventojai tų valstybių, kurios yra ES, NATO, EEE ar EBPO narės. Tiesiog papildomai būtų keliama sąlyga, kad tokia valstybė taip pat nebūtų susieta naryste su SSRS pagrindu įkurtomis politinėmis, karinėmis, ekonominėmis ar kitokiomis sąjungomis arba sandraugomis. Šiandien tokių sąjungų ir sandraugų egzistuoja dvi: Nepriklausomų valstybių sandrauga, Eurazijos ekonominė sąjunga.

Šiandien nė viena valstybė, priklausanti SSRS pagrindu įkurtoms politinėms, karinėms, ekonominėms ar kitokioms sąjungoms arba sandraugoms, kartu nėra ES, NATO, EEE ar EBPO narė.  Pasiūlytos pataisos būtų aktualios tais atvejais, kai, pavyzdžiui, valstybė, priklausanti SSRS pagrindu įkurtoms politinėms, karinėms, ekonominėms ar kitokioms sąjungoms arba sandraugoms, taip pat apsispręstų prisijungti prie EBPO ir taptų šios organizacijos nare. Tokių valstybių piliečiams ar nuolatiniams gyventojams ar jose įsteigtoms įmonėms nebūtų leidžiama Lietuvoje įsigyti žemės, vidaus vandenų ar miškų.

EBPO – tai daugiašalis forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės ir socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. Ši organizacija siūlo savo nariams ir šalims partnerėms paramą diegiant gerąsias pasaulines praktikas bei standartus viešosios politikos srityje. Šiuo metu EBPO priklauso 35 valstybės. Lietuva stojimo į EBPO procesą buvo pakviesta pradėti 2015 m.

Po Vyriausybės pritarimo įstatymo projektas bus pateiktas svarstyti Seimui.