Prasidėjo konsultacijos dėl Žuvininkystės įstatymo keitimo

Data

2018 03 09

Įvertinimas
1
fisheries-1.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pavedusi Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) parengti Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projektą dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes jūrų vandenyse suteikimo reglamentavimo tobulinimo. Šią savaitę ministerijoje įvykusiame susitikime  su verslinės žvejybos Baltijos jūroje įmonių ir joms atstovaujančių asociacijų atstovais ne tik pateiktos svarstymui galimos Žuvininkystės įstatymo pakeitimo alternatyvos ir išklausyta žvejų nuomonė bei pasiūlymai, bet ir pirmą kartą aptarti galimi perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes Baltijos jūroje paskirstymo principų keitimai.

Nuo žvejybos įmonei suteiktų perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes priklauso kasmet skiriamos žvejybos kvotos dydis. Šiuo metu suteikiamos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes daugiausiai priklauso nuo pasirinktais ankstesniais metais sugautų žuvų kiekio. ŽŪM pasiūlė įtraukti papildomus minėtų teisių skyrimo kriterijus, tokius kaip darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių žvejyboje, skaičių, taip pat pasiūlė suteikti papildomą kvotą didinant žuvų iškrovimą Lietuvoje, taip skatinant indėlį į Lietuvos ekonomiką.

Jau ne vienerius metus tęsiasi žvejų tarpusavio konfliktai dėl žvejybos kvotų paskirstymo, todėl ir šį kartą jų nuomonės išsiskyrė. Reikėtų pažymėti, kad ir kitos Europos Sąjungos šalys narės susiduria su panašiais sunkumais, nes žuvų ištekliai nestabilūs, kai kurie – pereikvoti, kvotos dažnai mažėja, todėl atitinkamų rūšių žuvis žvejojančių įmonių pajamos taip pat mažėja, būna sunku išsiversti. Nemaža dalis susitikime dalyvavusių žvejų pasisakė už esminius Žuvininkystės įstatymo pakeitimus, kurie galėtų pakeisti įmonėms tenkančių žvejybos kvotų dydžius, kiti žvejų atstovai pageidautų nieko nekeisti. Akivaizdu, kad turi būti sėdama prie derybų stalo ir ieškoma kompromiso. Diskusiją sutarta pratęsti dar kovo mėnesį.