Politikai ir mokslininkai diskutavo apie žemės ūkio laukiančius iššūkius

Data

2017 04 21

Įvertinimas
0
DSC_4939.JPG

Žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus vadovaujama delegacija šią savaitę dalyvavo Estijoje Tartu vykusiame jau penktus metus rengiamame žemės ūkio forume „Agroforum Mare Balticum“, kurio tema šiemet buvo „Žemės ūkis kaimo plėtrai“. Forume dalyvavo politikai, mokslininkai, socialiniai partneriai iš Baltijos jūros regiono valstybių, Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės šalių, Europos Komisijos, Europos Parlamento, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo, Baltijos jūros šalių tarybos atstovai.

Forumo dalyviai savo diskusijose pabrėžė sudėtingą globalios ekonomikos ir pasaulyje vykstančių procesų  situaciją ir  žemės ūkio laukiančius ateities iššūkius, bet kartu ir suteikiamas naujas galimybes. Buvo akcentuojama tvaraus žemės ūkio vystymo svarba ypač atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus įgyvendinant Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus ir Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Forumo dalyviai atkreipė dėmesį į daugiafunkcinį žemės ūkio vaidmenį, jo ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį aspektus užtikrinant kaimo vietovių gyvybingumą ir jų tolygią plėtrą. Šiame kontekste buvo pabrėžtas smulkių ir vidutinių ūkių indėlis ne tik užtikrinant ekonominį kaimo vietovių funkcionavimą, bet taip pat ir išsaugant bioįvairovę, kaimo kraštovaizdį, puoselėjant kaimo tradicijas. Taip pat pripažinta šių ūkių kooperacijos svarba siekiant sąžiningo sukuriamos pridėtinės vertės paskirstymo visiems maisto tiekimo grandinės dalyviams.

Kaip vienas esminių aspektų buvo įvardytas kartų atsinaujinimo proceso užtikrinimas sudarant jauniesiems ūkininkams palankesnes prieigos prie žemės, finansų sąlygas,  plėtojant infrastruktūrą, paslaugas, vystant ir kitas,  ne žemės ūkio veiklas  kaimo vietovėse.

 „Ne paslaptis, kad kaimas sensta. Neužtikrinsime jo gyvybingumo tol, kol nepašalinsime kliūčių, trukdančių jauniems žmonėms pradėti ūkininkauti. Būtina suteikti galimybę užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį jiems ir jų šeimoms. Naudodami ES finansavimą turime skatinti infrastruktūros, švietimo, medicinos, vaikų priežiūros įstaigų plėtrą, kad gyvenimas kaime būtų kuo kokybiškesnis“, – teigia viceministras R. Taraškevičius.

Taip pat buvo akcentuota investicijų ir inovacijų diegimo bei žinių perdavimo svarba tokiu būdu sudarant  prielaidas ir galimybes plėtoti išmanųjį ūkininkavimą.

Diskutuojant apie žemės ūkio ir kaimo plėtros finansavimo galimybes ir šaltinius, buvo akcentuojama finansinių instrumentų platesnio panaudojimo svarba pritraukiant privačias investicijas.

Forumo dalyviai taip pat pripažino, kad skatinant užimtumą ir augimą kaimo vietovėse daug naujų galimybių suteikia bioekonomika, žiedinė ekonomika, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra.

Pasak žemės ūkio viceministro R Taraškevičiaus, pasaulinis maisto ir žemės ūkio sektorius šiandien susiduria su daugeliu iššūkių ir tokia padėtis neabejotinai reikalauja tam tikrų pokyčių dabartinėje žemės ūkio politikoje.

„Atsižvelgiant į pasaulinį maisto paklausos augimą ir didėjantį klimato kaitos poveikį, kaip vieną pagrindinių problemų žemės ūkio sektoriuje išskirčiau aukšto gamybos lygio užtikrinimą, kartu užtikrinant ir tvaresnį gamtos išteklių naudojimą. Sprendžiant klimato kaitos problemas ir siekiant ambicingų kaimo vietovių apsaugos ir gerinimo tikslų, ūkininkų indėlis kuriant tvarų žemės ūkį gali būti labai reikšmingas. Būtina siekti, kad ūkininkai dėtų didesnes pastangas į aplinkosaugos problemų sprendimą ir būtų už tas savo pastangas tinkamai atlyginami“, – kalbėjo viceministras R. Taraškevičius.

Paskutinę forumo dieną jos dalyviai taip pat turėjo galimybę apsilankyti   vienoje iš didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio ir maisto produktų parodų „Maamess 2017“, kurios plotas šiemet sudaro 60 000 kvadratinių metrų, kur savo produkciją eksponuoja 500 kompanijų iš skirtingų šalių.