Pieno taryba tariasi dėl Pieno įstatymo

Data

2019 03 21

Įvertinimas
3
DSC_0600.JPG

Pieno taryba nusprendė balandžio pradžioje vyksiančiame posėdyje apsvarstyti galimus variantus ir pateikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo tolesnio taikymo.

Svarstomi du variantai: eliminuoti iš įstatymo nuostatas, prieštaraujančias ES reglamentui Nr. 1308/2013,  ir jį papildyti nuostatomis dėl rinkos skaidrumą didinančių priemonių arba įstatymą naikinti, o jame esančias aktualias nuostatas perkelti į kitus teisės aktus.

Šį mėnesį gauta ES Teisingumo Teismo generalinio advokato išvada dėl LR ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo.

Išvadoje teigiama, kad įstatymo nuostatomis ribojama sutarties šalių laisvė derėtis dėl žalio pieno supirkimo kainos, nes žalio pieno pirkėjui draudžiama mokėti skirtingas žalio pieno kainas tos pačios grupės žalio pieno pardavėjams, sugrupuotiems pagal parduodamo pieno kiekį, kurie nepriklauso pripažintai pieno gamintojų organizacijai, už tos pačios kokybės ir sudėties žalią pieną, kuris pirkėjui patiektas naudojant tą patį metodą, taigi dėl to šalys negali susitarti dėl skirtingos žalio pieno pirkimo kainos atsižvelgdamos į kitus veiksnius.

Taip pat išvadoje teigiama, kad ribojama sutarties šalių teisė derėtis dėl žalio pieno pirkimo kainos, nes žalio pieno pirkėjui draudžiama nepagrįstai mažinti žalio pieno pirkimo kainą, o mažinti šią kainą daugiau negu 3 procentiniais punktais būtų galima tik leidus kompetentingai institucijai.