Patvirtinti tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už 2018 m. deklaruotus plotus dydžiai

Data

2018 11 27

Įvertinimas
0
eurai.jpg

Žemės ūkio ministerija informuoja, kaip pareiškėjams bus apskaičiuojamos ir mokamos tiesioginės išmokos bei susietoji parama už 2018 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kurie po Nacionalinės mokėjimo agentūros atliktų visų patikrų nustatyti kaip atitinkantys paramos teikimo reikalavimus.

Išmokų dydžiai apskaičiuojami remiantis Europos Sąjungos teisės aktais ir atsižvelgiant į Lietuvai patvirtintą tiesioginių išmokų sumą 2018 metams.

Pagal Vienkartinės išmokos už plotus schemą mokama vienkartinė tiesioginė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą, t. y. pagrindinė išmoka (63,14 eurai už ha), išmoka už pirmuosius 30 hektarų (57,88  eurai už ha) ir išmoka jaunajam ūkininkui ( už pirmuosius 90 ha – 47,92 eurai už ha), neatsižvelgiant į auginamo pasėlio rūšį.

Susietoji parama mokama susietosiomis išmokomis už plotus, tinkamus gauti paramą už baltyminius augalus, už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai. Susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus yra 50,14 eurų už ha, susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 14,21 eurų už ha, susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, – 94,43 eurai už ha, susietoji išmoka už vaisius ir uogas –  227,51 eurai už ha,  susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte, – 344,19 eurai už ha.

Žalinimo išmoka (49,84 eurai už ha) skiriama pareiškėjui neatsižvelgiant į šiuose plotuose auginamo pasėlio rūšį.

Visos šios išmokos mokamos nuo 2018 m. spalio 16 d. iki  2019 m. birželio 30 d. dviem etapais. Pirmojo etapo metu pareiškėjams avansu jau išmokėta 288 mln. eurų. Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet avansai išmokėti savaite anksčiau, nors turėjo būti išmokėti iki lapkričio 30 d.

Antrojo etapo metu pareiškėjams išmokama likusi priskaičiuotų išmokų dalis ir išmokos, kurios nemokamos avansu, o pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, –  visa priskaičiuota  išmokų suma.

Iš viso 2018 m. tiesioginėms išmokoms skirta 475 mln. eurų (2017 m. – 467 mln. Eurų). Iš jų daugiau kaip 9 mln. eurų (arba maksimali leistina paramos suma, lygi 2 proc. bendros tiesioginėms išmokoms skirtos sumos) skirta išmokai jaunajam ūkininkui.

 

Informaciją, kaip apskaičiuojamos išmokos, galima rasti čia.