Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2019 metams

Data

2018 12 05

Įvertinimas
1
DSC_1058.jpg

Žemės ūkio ministerija patvirtino Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką.

Jau sausio mėnesį startuos priemonės „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“, „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“ (paraiškos pagal šią priemonę bus renkamos visus metus).

2018 m. populiariausios buvo šios priemonės: „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (pateikta 74,5 tūkst. paraiškų 55,3 mln. eurų sumai), „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (pateiktos 6811 paraiškos 13,7 mln. eurų sumai), "Su Natura 2000" ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" (pateiktos 4128 paraiškos 3,3 mln. eurų sumai).

Šiemet buvo pradėta ir visiškai nauja priemonė – „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“  (iki 16 tūkst. eurų). Šiai paramai gauti jau pateiktos 26 paraiškos 409 tūkst. eurų sumai, o paraiškų rinkimas tęsis iki gruodžio 21 d. 

Grafiką galima rasti čia: