Parama žmonių su negalia verslo pradžiai kaime nėra diskriminacinė

Data

2020 03 26

Įvertinimas
1
writing-1149962_960_720.jpg

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė konstatavo, kad Žemės ūkio ministerijos politika, pagal kurią remiami būsimi kaimo vietovių verslininkai, nėra diskriminacinio pobūdžio. Organizuojant konkursą paramai gauti negalią turintys kandidatai yra skatinami balais, didinančiais jų galimybę laimėti finansavimą.

Anot kontrolierės, žmonės su negalia susiduria su didesne nei įprasta skurdo rizika, todėl jų užimtumo skatinimas yra teisėtas. Tarptautiniai teisės aktai ir Lietuvos sutartis su Europos Komisija numato, kad užimtumo skatinimo programose prioritetas teikiamas žemos kvalifikacijos bedarbiams, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims su negalia. Todėl įvairios šių grupių įtrauktį didinančios priemonės yra galimos ir neprieštarauja lygių galimybių principams.

Šių metų sausį skundą pateikęs pareiškėjas teigė esąs diskriminuojamas dėl lyties ir fakto, kad neturi negalios. Pagal žemės ūkio ministro patvirtintos veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“ įgyvendinimo taisykles, paraišką teikiančioms moterims skiriami 5 balai iš 100 galimų, asmenims su negalia – 10.

Lygių galimybių kontrolierė ne kartą išaiškino, kad moterų užimtumo skatinimas nėra diskriminacija. Parama žmonėms su negalia taip pat nėra laikytina lygių galimybių pažeidimu.

Žemės ūkio ministerijos atstovų teigimu, paraiškų vertinimo kriterijai išskirti vadovaujantis Europos Sąjungos kaimo plėtros politikos prioritetais. Pasak ministerijos, paraiškų atrankos mechanizmas reikalingas ir tam, kad gavus paraiškų didesnei sumai nei programai skirta lėšų, būtų aiški turimų išteklių paskirstymo tvarka.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, diskriminacija nėra laikomos įstatymais nustatytos specialiosios laikinos priemonės, taikomos siekiant užtikrinti lygybę.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo apribota, skurdo rizikos lygis 2018 metais buvo 35 proc. (bendras šalies gyventojų lygis – apie 23 proc., žmonių be sveikatos sutrikimų – apie 18 proc.). Be to, asmenų su negalia užimtumas, lyginant su bendra populiacija, yra daug mažesnis. Taigi, papildomas asmenų su negalia rėmimas skatinant juos paraiškų vertinimo balais nėra įstatymo pažeidimas.

A. Skardžiuvienė atkreipia dėmesį, kad balų skyrimas pažeidžiamų grupių atstovams neapriboja kitų žmonių teisės teikti paraiškas ir laimėti paramą verslui pradėti. „Šiuo konkrečiu atveju dešimt balų yra proporcinga paskata, raginanti asmenis su negalia imtis iniciatyvos ir sau susikurti darbo vietą“, – sako kontrolierė.

Parengta pagal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pranešimą