Nebus pritaikytos sankcijos dėl įsipareigojimų nesilaikymo

Data

2020 02 11

Įvertinimas
0
meu.jpg

Pareiškėjams, dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėse,  nebus taikomos sankcijos dėl prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo.

Pareiškėjai, kurie  dėl gamtinių sąlygų negalės iki kovo 1 d. įgyvendinti prisiimtų įsipareigojimų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, privalo apie tai informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą, kad jiems nebūtų pritaikytos sankcijos dėl įsipareigojimų nesilaikymo.