Mišrūs ūkiai perspektyvesni

Data

2010 12 10

Įvertinimas
0

 

Seimo nario Algio Kašėtos sukviesti Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos nariai šiandien Žemės ūkio ministerijoje susitiko su žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi ir visa ministerijos vadovybe. Susitikimo metu aptartos 2011–2013 m. žemės ūkio politikos kaimo plėtros perspektyvos, mažiau palankių ūkininkauti vietovių finansavimo galimybės, žemės deklaravimo ir kontrolės, mėsinės galvijininkystės skatinimo problemos.

 

„Turime imtis konkrečių sprendimų ir spręsti paveldėtas problemas, – kalbėdamas apie mažiau palankių ūkininkauti vietovių finansavimą pabrėžė žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas. – Manome, kad sprendimas nemokėti už pievas, ganyklas, ir žalienas, jeigu ten nėra gyvulių, yra labai logiškas, nes mažiau palankių ūkininkauti vietovių rėmimo esmė –  kompensuoti prarastas pajamas“. Tačiau, kaip teigė viceministras, jeigu ten nėra auginama gyvulių, jokių pajamų niekas nepraranda,  nes iš tokio ploto niekas nieko neparduoda. „Nėra net poreikio tokiam plotui mokėti paramą“, – kalbėjo A. Macijauskas.

 

Viceministras aiškino, kad pasiūlymas išarti žemę ir taip gauti papildomą 200 litų išmoką už ha būtų didžiulė klaida, neapsimoka tai daryti – pasak jo, geriau 1-ame ha išauginti jautį, už jį gauti 4 tūkst. litų pajamų per metus. A. Macijauskas informavo, kad šiandien rinkoje vyrauja labai geros tendencijos – ūkininkai nebenori parduoti veršelių, nes jie pasiskaičiuoja, kad jautuką paaugins iki  8-12 mėn. ir uždirbs gražaus pelno.

 

„Kelias, kuriuo einame, yra tikrai teisingas. Jautį išlaikyti ant tokios žemės galima. Mūsų visų tikslas – kad gyvulininkystė plėtotųsi. Nenušienautos, nenaudojamos žalienos nėra mūsų tikslas. Didžiausią turtą – žemę,  naudojame pačiu neefektyviausiu keliu. Tikrai ieškosime būdų, kad mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ūkininkaujantieji kuo mažiau nukentėtų. Gal mažinsime keliais proc. išmoką, kad pinigų užtektų tuo atveju, jei nepavyks rasti reikiamos sumos, bet kalbame tik apie procentinį mažinimą, o ne paramos atsisakymą. Ieškome kelių“, –  sprendimo būdais dalinosi viceministras A. Macijauskas. 

 

Susitikime dalyvavęs Seimo pirmininko pavaduotojas Algis Kašėta pasidžiaugė, kad Žemės ūkio ministerija turi aiškią viziją, kaip kuo geriau apsaugoti mažiau palankiose vietovėse ūkininkaujančius ūkininkus: „Sveikinu šią diskusiją, tikiu, kad rasime kompromisą. Iš kalbų suprantu, kad einame link bendro sutarimo“.

 

Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius pastebėjo, kad gyvulių skaičius mažėja tiek ES, tiek ir JAV. „Kuo šalis darosi turtingesnė, tuo mėsos vartojimas didėja. Kai kainos buvo mažos, gyvulių auginti  neapsimokėjo. Dabar situacija tokia, kad žaliavos nėra daug, o vartojimas didėja. Kainos per metus nuo 2,70 – 2,80 lt/kg padidėjo iki 5,5 lt/kg, o mėsinių galvijų  nuo maždaug 5 lt/kg išaugo iki 8 lt/kg“.

 

Kaip pastebėjo viceministras M. Kuklierius, dėl Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos pinigų perskirstymo reikės tartis su visais, nes susimažinti teks visiems. „Aišku, galime sutarti, kad iki metų pabaigos surasime pinigų, tačiau ką darysime 2011–2012 metais?  Bandysime perskirstyti Kaimo plėtros programos II krypties pinigus. Turime kalbėtis ne tik su žemės ūkio bet ir aplinkos apsaugos direktoratu. Nėra taip paprasta. Visi turime ieškoti kompromiso“, – kalbėjo M. Kuklierius,  akcentuodamas, kad ES vis labiau įsivyrauja bendra nuomonė, kad parama mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms galėtų pereiti į Bendrosios žemės ūkio politikos I ramstį (prie tiesioginių išmokų).

 

Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas Krasuckis pastebėjo, kad turi būti peržiūrimas mažiau palankių ūkininkauti vietovių statusas, daugelis ES šalių net neturi žemės našumo balo.

 

Ūkininkams pradėjus garsiai svarstyti, kad rizikinga iš karto keisti savo ūkio vystymo profilį, žemės ūkio ministras pritarė, kad „iš tikrųjų tik mišrus ūkis atlaiko visas negandas. Grūdų derlius, kainos, dažnai šokinėja. Visada nebus taip gerai kaip dabar. Iš principo sutariame, kad kompensavimas už patirtus nuostolius išliks. Didėjimo nebus, ir stengsimės, kad mažėjimas butų labai švelnus. Kalbant į priekį, malonu, kad jūs ūkiškai viską suprantate, nes patys žemę dirbate“, – dėkodamas už susitikimą sakė ministras K. Starkevičius.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 274