Ministerija ir skautija puoselės bendras vertybes

Data

2019 05 23

Įvertinimas
1
DSC_0956.JPG

Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos skautija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri galios iki 2022 metų pabaigos.

Abi šalys įsipareigojo bendradarbiauti, siekdamos puoselėti bendras ministerijos ir skautijos vertybes – atsakomybę už savo šalį, pilietiškumą ir patriotiškumą.

ŽŪM skatins savo ir pavaldžių institucijų darbuotojus bei žemdirbius prisidėti prie bendrų projektų ir renginių, padės skautams skleisti informaciją. Teikdama paramą pagal Lietuvos 2014-2020 metų kaimo plėtros programą, ŽŪM sieks gerinti kaimo vietovėse esančių kempingų, turistinių stovyklų infrastruktūrą, plėsti jų siūlomų paslaugų asortimentą, pasiekiamumą Lietuvos skautijai.

Savo ruožtu skautija įsipareigojo prisidėti formuojant patrauklų jaunimui Lietuvos kaimo įvaizdį, rūpintis vaikų ir jaunimo kaimo vietovėse socializacija. Jie padės populiarinti vietinę žemės ūkio ir maisto produkciją ir tautinį paveldą, vaikų ir jaunimo ugdymo tikslais bendradarbiaus su kaimo bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, ūkininkais, smulkiaisiais verslininkais, vietiniais amatininkais.

„Lietuvos skautijai linkiu, kad jų narių skaičius nuolat augtų. Neabejoju, kad mūsų draugystė tik tvirtės“, – kalbėjo žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, pasidžiaugęs, kad būtent kaimo vaikai yra aktyviausi skautijos nariai.