Mažinama perteklinė administracinė našta žemdirbiams

Data

2019 03 22

Įvertinimas
3
FB-UA08828.jpg

 

Žemės ūkio ministerija siekia sumažinti perteklinę administracinę naštą žemdirbiams. Šiuo metu nagrinėjami 52 ministerijos kompetencijai priskirti klausimai, iš kurių 38 jau yra išspręsti.  

Pasiūlymus kaip sumažinti administracinę naštą pateikė įvairios žemdirbių organizacijos: Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija, Žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir kt.

Seimo Kaimo reikalų komitete, taip pat surengtuose susitikimuose su minėtomis žemdirbių organizacijomis, aptarti paramos tiesioginėmis išmokomis, ekologinio ūkininkavimo, patikrų supaprastinimo, gyvulininkystės, augalininkystės ir kiti klausimai.

Iš ŽŪM nagrinėjamų 52 siūlymų 38 (73 proc.) jau yra išspręsti, dalinai išspręsti arba į juos bus atsižvelgiama artimiausiu metu. Kitiems klausimams reikalingos papildomos diskusijos politiniu lygiu, bus ieškoma kompromisų.  

Didžioji dalis klausimų yra susiję su tiesioginėmis išmokomis. O tai yra daugiausia ES teisės aktais reglamentuojama sritis ir valstybės narės neturi daug laisvės nukrypti nuo bendrų principų. Tačiau buvo rasta nemažai kompromisų su žemdirbių visuomene – tai atsispindės tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimų supaprastinimuose, kurie galios jau šių metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui.