Lietuviški bioekonomikos projektai drąsiai žengia į rinką

Data

2019 10 04

Įvertinimas
0
miniataite.jpg

Lietuvių ir estų įgyvendinami kaimo plėtros programų projektai lenkia latvių ir lenkų pasiekimus. Tai buvo akcentuota tarptautinės parodos „Inno panorama 2019“ metu įvykusiame susitikime, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos Estijos, Lenkijos žemės ūkio ministerijų ir Europos Komisijos Kaimo plėtros tinklo (EKPT) atstovai.

Lietuvos žemės ūkio ministerija jau treti metai kartu su partneriais įgyvendina projektą „ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis bioekonomika“. Šiuo projektu siekiama stiprinti šalių, išsidėsčiusių aplink Baltijos jūrą, įgyvendinamų kaimo plėtros programų poveikį Baltijos jūros regionui. Tai ypač svarbu rengiantis būsimam 2021-2027 m. finansiniam laikotarpiui.

Parodos metu surengtame susitikime buvo aptarta kaimo plėtros programų įgyvendinimo eiga, pasikeista nuomonėmis apie 2021-2027 m. laikotarpiui numatomas paramos priemones. Pabrėžta, kad siekiant paskatinti viešųjų prekių ir paslaugų plėtrą kuriančius projektus, jiems derėtų skirti didesnį paramos intensyvumą.

Susitikimo metu buvo pristatytas ir naujas Lietuvos žemės ūkio ministerijos išleistas leidinys, skirtas geriesiems bioekonomikos pavyzdžiams. Pasak ministerijos patarėjos Dalios Miniataitės, visi šie pavyzdžiai rodo, kad kaime gali sėkmingai gyvuoti ne tik tradicinis žemės ūkis. Verslininkai, taikydami inovatyvias technologijas, kaime puikiai plėtoja tvarius, bioekonomikos modeliu paremtus verslus.

EKPT atstovė papasakojo apie Europos kaimo plėtros tinklą ir numatomus jo renginius, pristatė rekomendacijas dėl bioekonomikos įgyvendinimo valstybėse narėse.