Lietuva sieks, kad menkių žvejybos kvotos 2018 m. nesumažėtų

Data

2017 09 07

Įvertinimas
0
20170831_124426.jpg

Visoms Baltijos jūros regiono ES valstybėms narėms šiuo metu ypač rūpi žvejybos galimybės šioje jūroje 2018 metams. Tai buvo pagrindinė rugpjūčio 30–rugsėjo 1 d. Kopenhagoje įvykusio BALTFISH regioninio forumo, kuriame dalyvavo Vokietija, Švedija, Suomija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir Danija, nuo liepos 1 d. pirmininkaujanti BALTFISH, tema.

Europos Komisijos atstovai, susitikimo metu pristatydami rugpjūčio pabaigoje paskelbtą reglamento pasiūlymą dėl žvejybos Baltijos jūroje 2018 metams galimybių, pasidžiaugė, kad šioje jūroje 6 žuvų rūšių ištekliai yra geros būklės (t. y. pasiekę tvarų lygį), tarp jų ir pagrindinių pelaginių žuvų ištekliai: šprotų ir centrinio baseino strimėlių. Mokslininkų duomenimis, kitų išteklių būklė, deja, yra prastesnė.

Remiantis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinėmis rekomendacijomis, Baltijos jūros daugiarūšiu valdymo planu ir šią vasarą išplatintu Europos Komisijos politiniu dokumentu dėl žvejybos galimybių 2018 metams pagal Europos Sąjungos bendrą žuvininkystės politiką, Baltijos jūroje žvejybos galimybes siūloma didinti 3 rūšių žuvų ištekliams: centrinio baseino strimelių, šprotų ir lašišų. Vakarinių menkių žvejybos kvotas siūloma palikti tokio pat lygio kaip ir 2017 metais.  Net 6 rūšių žuvų ištekliams Europos Komisija siūlo mažinti žvejybos kvotas. Lietuvai aktualiausių rytinės dalies menkių žvejybos galimybės gali sumažėti net 28 proc.

Daugumos BALTFISH susitikime dalyvavusių valstybių atstovų nuomone, Europos Komisijos pasiūlymas gali neigiamai atsiliepti žvejybos Baltijos jūroje sektoriui. Nors valstybių požiūriai į tai, kokio dydžio žvejybos kvotos turėtų būti nustatytos 2018 metams, išsiskyrė, tačiau tikimasi, kad BALTFISH forume pavyks pasiekti kompromisą.

Lietuva pareiškė esanti labai susirūpinusi dėl rytinių menkių žvejybos galimybių mažinimo, pabrėžė socialinę ir ekonominę šios žvejybos svarbą Lietuvos žvejybos laivynui, taip pat atkreipė dėmesį į šiemet išaugusį šios kvotos panaudojimą. Lietuvos žemės ūkio ministerijos atstovai akcentavo, kad Europos Komisijos siūlomas rytinių menkių kvotos mažinimas turėtų itin neigiamą poveikį verslui, ypač atsižvelgiant į šios kvotos mažėjimą pastaruosius trejus metus. Lietuva, kaip ir kasmet, dės visas įmanomas pastangas, kad spalio mėnesį vyksiančios Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos metu būtų pasiektas susitarimas, leisiantis išvengti pernelyg drastiško rytinių menkių žvejybos galimybių mažinimo.