„Krašto auksas“ – Panevėžio apskrities nugalėtojai

Data

2020 02 23

Įvertinimas
1
IMG_0288.JPG

Sekmadienį Adomynėje (Kupiškio raj.) apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Panevėžio apskrities nugalėtojai.

Nugalėtojai

UAB „Šiaurinis taškas“ (Biržų r.) įvertinta už projektą „Įmonės veiklos įvairinimas ir plėtra“, verslo plėtrą ir modernizavimą, sukurtą naują darbo vietą.

UAB „Slavita“ (Kupiškio r.) įvertinta už projektą „Baldinių detalių iš klijuoto dygiuoto tašo gamybos linijos diegimas“ – verslo plėtojimą, naujo gamybos technologijos proceso įdiegimą, sukurtas darbo vietas.

Laurynas Griaudzė (Kupiškio r.) įvertintas už projektą „Skraidymo mokymo veiklos kūrimas“ – ne žemės ūkio verslo sukūrimą, naujų paslaugų pasiūlą, naujas darbo vietas.

Alvaras Baltušis (Kupiškio r.) apdovanotas už projektą „Paslaugų teikimas žemės ūkiui“ –žemės ūkio paslaugų teikimą su šiuolaikiška žemės ūkio technika ir sukurtas darbo vietas. 

Paulius Pranckūnas (Kupiškio r.) įvertintas už projektą „Vandens pramogų paslaugų kūrimas“ – laisvalaikio ir aktyvaus poilsio skatinimą kaimiškoje vietovėje, naujų darbo vietų sukūrimą.

Kaimo bendruomenė „Palėvenys“ (Kupiškio r.) apdovanota už projektą „Vienuolyno akimirkos dvelksmas“ – patraukliai teikiamas kultūros ir turizmo paslaugas, krašto kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą. 

Panevėžio rajono kaimo bendruomenės „Pažagieniai“ projektas „Mobilus SPA“ įvertintas už bendruomeninio verslo ir darbo vietų sukūrimą.

UAB „Pankera“ (Panevėžio r.) apdovanota už projektą „UAB „Pankera“ gamybinės linijos ir transporto atnaujinimas“ – įmonės veiklos plėtrą ir modernizavimą.

Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė apdovanota už projektą „Vienybėje jėga“ – tradicinės Ėriškių kaimo šventės surengimą, gyventojų aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimą, krašto tradicijų, papročių ir kultūros puoselėjimą.

Visiems konkurso nugalėtojams įteiktos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėkos už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį.

Pretendentus konkursui „Krašto auksas“ galėjo teikti visos norinčios organizacijos bei fiziniai asmenys. Nugalėtojus išrinko Apdovanojimų atrankos komisija, didelį dėmesį skyrusi pretendentų verslumui, projektų naudai visuomenei. „Facebook“ paskyroje „Krašto auksas“ visuomenė balsavo už savo favoritus. Panevėžio apskrities gyventojų simpatijos atiteko Panevėžio rajono verslininkui Pauliui Pranckūnui.

Konkursas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse.