„Krašto auksas“ – Klaipėdos apskrities nugalėtojai

Data

2020 02 02

Įvertinimas
2
IMG_9774.JPG

Skuodo rajone, Mosėdyje, už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, sekmadienį apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Klaipėdos apskrities nugalėtojai.

Konkursas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse.

Geriausi iš geriausiųjų

Darbėnų gimnazija (Kretingos r.) buvo apdovanota už projektą „Netradicinis jaunimo užimtumas taikant inovatyvias technologijas“, inovatyvių technologijų erdvės įrengimą, jaunimo užimtumo, iniciatyvumo ir bendruomeniškumo stiprinimą. Šiai gimnazijai atiteko ir Klaipėdos apskrities gyventojų simpatijos.

Kūlupėnų bendruomenės centras ,,Kūlupėnai“ (Kretingos r.) įvertintas už projektą „Lauko scenos įrengimas Kūlupėnuose“ – įrengtą stacionarią lauko sceną, pagerintą Kūlupėnų kaimo viešąją infrastruktūrą.

Asociacija „Pajūrio bendruomenė“ (Kretingos r.) įvertinta už projektą „Erdvių sutvarkymas Rūdaičių gyvenvietėje“ – sutvarkytą ir įrengtą viešąją erdvę, sudarytas tinkamas sąlygas gyventojams leisti laisvalaikį estetiškoje ir gražioje aplinkoje.

Mosėdžio moterų asociacija „Ognelė“ (Skuodo r.) apdovanota už projektą „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“ – surengtą aplinkos tvarkymo talką, puoselėjamas ir propaguojamas Vaclovo Into sukurtas aplinkos tvarkymo ir meilės gamtai tradicijas. 

Asociacija „Krakių žiburiai“ (Skuodo r.) įvertinta už projektą „Turiningas bendruomenės šeimų laisvalaikis“ – edukacinių užsiėmimų organizavimą, turiningo ir sveiko bendruomenės šeimų gyvenimo propagavimą ir kaimo tradicinių švenčių puoselėjimą.

Asociacija „Svajonės pasaga“ (Skuodo r.) apdovanota už projektą „Žirgas ir aš“ – sudarytą galimybę vaikams ir jaunimui bendrauti su Žemaitukų veislės žirgais, išmokti jais rūpintis, surengtas jojimo pamokas.

Šauklių kaimo bendruomenės (Skuodo r.) projektas „Laisvalaikio zonos įrengimas Šaukliuose“ įvertintas už įrengtą laisvalaikio erdvę, rūpinimąsi gyventojų fiziniu aktyvumu ir aktyviu laisvalaikiu, sukurtą palankią aplinką socialinei veiklai kaime.

Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenė apdovanota už projektą „Viešosios erdvės sutvarkymas Užluobės kaime“ – sutvarkytą ir atnaujintą viešąją erdvę, jos pritaikymą krašto gyventojų patogiam, saugiam veiklų vykdymui, palankios socialinės aplinkos kūrimą.

Kamilija Tamavičiūtė (Šilutės r.) apdovanota už projektą „Jaunosios veterinarijos gydytojos įsikūrimas Šilutės rajone“ – tinkamų sąlygų veterinarijos gydytojos veiklai pradėti ir vykdyti sukūrimą.