Kiekviena paroda – naujų derybų pradžia

Data

2010 10 20

Įvertinimas
0

Baltarusija svarbi Lietuvos prekybos žemės ūkio ir maisto produktais partnerė. Pernai žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Baltarusiją sudarė 2,2 proc. viso žemės ūkio ir maisto prekių eksporto, o importas iš Baltarusijos siekė 1,4 proc. viso žemės ūkio ir maisto prekių importo ir, palyginti su 2008 metais padidėjo, 1,3 karto. Prekybos tarp Lietuvos ir Baltarusijos balansas teigiamas, tačiau 2009 metais sumažėjo 2 kartus, prekybos apyvarta sumažėjo 41 mln. Lt. 2009 metais Lietuvos eksporto struktūroje pagal šalis Baltarusija buvo 11, o importo – 15 vietoje.

2009 metais į Baltarusiją daugiausia eksportuota gyvūnų pašarų, žuvų ir žuvies produktų. Nemažai eksportuota maistinių priedų, kviečių, viščiukų. 2009 metais, palyginti su 2008-aisiais, 2,8 karto padidėjo rapsų aliejaus importas (už 29 mln. Lt), tai sudarė 32 proc. visų importuojamų iš Baltarusijos žemės ūkio ir maisto produktų. Antroje vietoje pagal importo apimtį buvo sušaldytos mėlynės (už 24 mln. Lt), toliau – voveraitės (9,7 mln. Lt), rapsų sėklos (8,9 mln. Lt).

Baltarusiški traktoriai MTZ, pagaminti Minsko traktorių gamykloje, sudaro beveik 100 proc. kasmet Lietuvoje nuperkamų iš NVS šalių naujų traktorių, kadangi jie atitinka Europos Sąjungos techninės atitikties reikalavimus. Lietuvos rinkai patiekiami MTZ traktoriai turi Europos Bendrijos tipo patvirtinimą, t. y. jie yra sertifikuoti Europos Sąjungoje ir atitinka visų traktoriams taikomų 23 ES techninių direktyvų reikalavimus.

Pastaraisiais metais naujų MTZ traktorių importo apimtys į Lietuvą nuolat mažėjo. Jeigu ankstesniais metais nauji baltarusiški traktoriai sudarė daugiau kaip pusę visų įvežamų naujų traktorių, tai 2008 m. jų dalis sudarė 40 proc., 2009 m. – 29 proc., o per 2010 m. aštuonis mėnesius – 26 proc. Baltarusiški traktoriai beveik dvigubai pigesni už daugelį ES šalyse gaminamų populiarių traktorių, tačiau pastaraisiais metais, gaudami paramą pagal Kaimo plėtros programos priemones, žemdirbiai įsigyja vis modernesnę techniką.

2010 m. balandžio 29 – 30 dienomis Vilniuje vykusioje parodoje „Agrobalt 2010“ lankėsi Baltarusijos žemės ūkio ir maisto ministro Semiono Šapiro vadovaujama delegacija. Svečiai dalyvavo diskusijoje „Gyvenimo kokybė kaime bei galimybės ES naujosios finansinės perspektyvos kontekste“. Birželio pradžioje ministrui Šapiro tapus Gardino srities gubernatoriumi, naujojo žemės ūkio ir maisto ministro Michailo Rusyj kvietimu žemės ūkio parodą „Belagro 2010“ aplankė Lietuvos žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus vadovaujama delegacija. Čia surengtoje apskrito stalo diskusijoje „Bendradarbiavimo būklė ir perspektyvos prekybos ir ekonomikos srityje“ dalyvavo Baltarusijos, Moldovos, Gruzijos, Azerbaidžano, Armėnijos, Latvijos, Lietuvos, atskirų Rusijos žemių gubernatoriai ir žemės ūkio specialistai. Susitikime ministrai apžvelgė savo šalių pasiekimus žemės ūkio srityje. 2007 – 2013 metų Kaimo plėtros progamos aktualijas ir  perspektyvas Lietuvoje pristatė žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.

Baltarusijos žemės ūkis keičiasi. Jeigu tikėti oficialia statistika, tai investicijos šią ūkio šaką Baltarusijoje prilygsta kaimo plėtros programos 2007 – 2013 laikotarpio lėšoms Lietuvoje. Dideli kapitalo įdėjimai daromi gyvulininkystėje ir augalininkystėje, visų pirma įsigyjant žemės ūkio techniką, statant naujus kompleksus.

Pernai kaimyninėje šalyje pastatyta 118 visiškai naujų pienininkystės fermų 84 000 melžiamų karvių. Ne visos jos veikia. Šiandien pilnai užpildytos ir veikia 64 fermos. Pernai vidutiniškai primelžta po 4850 litrų pieno, šiemet manoma šį rodiklį pagerinti iki 5000 litrų. Šiandien Baltarusijoje yra 1 mln. 200 tūkstančių karvių. „Svarbi užduotis – modernizuoti fermas, nes šiandien dar 300 tūkstančių karvių melžiamos į melžimo kibirus, šiandien tai laikome nepriimtinu faktu. Gaminame 7 mln. tonų pieno, 2 mln. 800 tūkst. pieno ir pieno produktų eksportuota į Rusiją, dar 700 tūkstančių tonų buvo realizuota kitose šalyse. Labai rimtai sekame rinkos pokyčius ir savo kaimynų veiksmus, matome kad visi nesnaudžia, todėl nežadame apsiriboti artimuoju  užsieniu, derimės su Kinija, Alžyru, Egiptu, – pasakoja Baltarusijos žemės ūkio ir maisto viceministrė Nadežda Katkovec. – Diversifikuojame šią gamybos rūšį. Visi pieno (kaip ir mėsos) kombinatai modernizuoti, prioritetą teikiame sūrio perdirbimo linijoms. Buvome priversti reaguoti ir į pasaulinius pieno rinkų pokyčius. Metų pradžioje 10 procentų sumažinome supirkimo kainas, vėliau bazinę 3,4 procento riebumo pieno normą padidinome iki 3,6 procento, tai dar kartą leido 16 proc. sumažinti supirkimo kainas. Dabar, kai pieno kombinatai vėl tapo rentabilūs, bandome grįžti į ankstesnes supirkimo kainų pozicijas“.

Žemdirbio profesija Baltarusijoje vis dar nėra prestižinė. Žemės ūkio sektoriaus darbuotojas čia šiandien vidutiniškai uždirba 284 dolerius, žinoma, jeigu vertinti kategorijomis, tai mechanizatorių, agronomų, gyvulių augintojų atlyginimai kartais skiriasi. Tiesa, žemdirbystės sektoriaus skola valstybės biudžetui kol kas nemažėja ir šiuo metu sudaro apie 2 mlrd. dolerių, bet jeigu žiūrėti pagal finansinę struktūrą – tai ilgalaikiai indėliai. Šios lėšos panaudotos statant fermų kompleksus, rekonstruojant pieno, mėsos kombinatus įsigyjant šiuolaikinę techniką.

Šalyje aktyviai rūpinamasi jaunimo mokymu. Baigęs mokymo įstaigą jaunasis specialistas pagal paskyrimą privalo atidirbti tris metus. Šiandien šalyje 28 koledžai ir 4 aukštosios mokyklos suteikia specialų vidurinį ir aukštąjį žemės ūkio išsilavinimą.

„Tęsiame valstybinę ir prezidento žemės ūkio subsidijavimo politiką, dabar labai aktyviai derimės su Kazachstanu, Rusija dėl vieningos muitų sąjungos ir žemės ūkio subsidijavimo politikos. Atsižvelgiant į klimatinės juostos sąlygas, mokesčių ir kainų politika Baltarusija negali prilygti Kazachstanui ar Rusijai. Šiandien Baltarusijoje subsidijų suma siekia 18-20 proc. nuo produkcijos kiekio, Rusijoje atitinkamai 7,8 procento, Kazachstane – 5,4 procento. Vystome naują 2011 – 2015 kaimo teritorijų vystymo programą, rimtai vystoma socialinė programa, visos ministerijos aktyviai įgyvendina gyvenimo kokybės gerinimo programą kaime“, – pasakojo delegacijos atstovai.

Gyvenančių kaime skaičius Baltarusijoje nemažėja, kaip nemažėja ir darbingų gyventojų, tiesa, privatus šeimos ūkis nesivysto. Vyrauja mažas gyventojų aktyvumas ir, jeigu prieš penkis-septynis metus gyventojai aktyviai pirko žemės sklypus, tai dabar vyrauja atvirkštinė tendencija. Aktyviausiai privatus sektorius augina bulves. Štai, jeigu valstybiniuose ūkiuose užauginama 1 mln. tonų bulvių, tai privačiuose ūkiuose – 8 mln. tonų.

Žemės ūkio ministerijos informacija