Kalbas „nuo statinės“ pakeitė konstruktyvus dialogas

Data

2010 12 13

Įvertinimas
0

 

 

Gruodžio 9 d. žemės ūkio viceministrai Edvardas Raugalas ir Aušrys Macijauskas dalyvavo Kauno rajone Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) organizuotame Lietuvos kaimo tinklo teminiame susitikime \"Lietuvos žemdirbių siekiai tarptautinėse organizacijose\". Renginio tikslas - LŪS rajoninių skyrių pirmininkams pristatyti šių metų darbus ES žemės ūkio darbdavių (ūkininkų) interesus atstovaujančioje organizacijoje COPA-GEOPA ir COPA-COGECA (COPA) šakiniuose komitetuose. Aštuonerius metus tarptautinės žemdirbių lobistinius interesus atstovaujančios organizacijos COPA veikloje aktyviai dirba net aštuoni LŪS deleguoti ekspertai.

 

 

Pas bendražygius - ne tuščiomis

 

Žemės ūkio ministerijos ir jos socialinių partnerių - nevyriausybinių žemdirbių organizacijų, bendradarbiavimas neretai yra rodomas pavyzdžiu. Konstruktyvus darbas ir gebėjimas rasti abiems pusėms priimtinus sutarimus, grįstas ne tik giliomis žemdirbių savivaldos tradicijomis ar jos gebėjimu gamybiniais rezultatais argumentuotai ir aiškiai išdėstyti savo poreikius, bet ir nuolatiniu ministerijos vadovų bei specialistų įdirbiu savivaldos baruose. Ministerijos atstovai skėtinėje žemdirbių organizacijų atstovybėje reguliariai pristato žemdirbiams rūpimus klausimus. Artėjant didžiosioms metinėms šventėms, LŪS organizuotame renginyje atstovavimo COPA klausimai persipynė su nūdienos aktualijomis.

 

Žemės ūkio viceministras A. Macijauskas pas bendražygius atvyko ne tuščiomis - perdavė nuoširdžiausius žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus sveikinimus iš Seimo, kur tądien, be klausimų žemės ūkio sektoriui, patvirtintas 2011 m. biudžetas ir rengtasi svarstyti žemės ūkio ministro teiktą klausimą dėl supaprastintos tvarkos biodujų jėgainėms prisijungti prie bendrųjų tinklų. Viceministras susirinkusiuosius nudžiugino dar viena gera žinia iš Briuselio. „Prieš kelias dienas Europos Komisija pritarė ministerijos siūlymui papildomai skirti 70 mln. Lt paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Visi pateikę paraiškas pagal minėtą priemonę, ne už ilgo sulauks ir paramos“, - netikėtą Kalėdinę staigmeną pateikė A. Macijauskas.

 

Glaustai išsakęs savo požiūrį į Bendrąją žemės ūkio politiką po 2013 m. viceministras išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad Lietuvos žemės ūkis ateityje gali tikėtis gerokai palankesnių ir teisingesnių tiesioginių išmokų skirstymo. „Kaip ūkininkas viliuosi, kad Lietuvoje bazinė išmoka už hektarą po 2013 m. sieks 200-250 eurų. Prie pastarosios turėtų sumuotis ir kiti priedai – už ūkininkavimą mažiau palankiose vietovėse, laikymąsi papildomų, ekologinių ar aplinkosauginių reikalavimų“, - tiesioginės paramos tema samprotavo viceministras. Gyręs LŪS kaip vieną konstruktyviausiai ir produktyviausiai dirbančių ministerijos socialinių partnerių, A. Macijauskas ūkininkus kvietė ateityje, vis dėlto, orientuotis į daugiašakį ūkį – auginti ne tik grūdus, bet ir galvijus.

 

Girdimi ir vietinių, ir ES žemės ūkio politikų

 

Sėkmingą ministerijos ir LŪS bendradarbiavimą lemia šios nevyriausybinės žemdirbių asociacijos samprata ir pamatinės nuostatos apie šalies žemės ūkio ekonominį gyvybingumą, tolimesnę jo raidą ES kontekste. Būtent ši organizacija buvo pirmoji dar 2002 m. pareiškusi norą įsijungti į vieną įtakingiausių tarptautinių žemdirbių interesus ginančią lobistinę asociaciją COPA (pagrindinis pastarosios partneris yra ES darbuotojų profsąjungų asociacija EFFAT). 2004 m. Lietuvai įstojus į ES, LŪS tapo pilnateise minėtos organizacijos nare. Būtent į COPA organizacijos nuomonę įsiklauso Europos Komisija ir visos kitos ES institucijos, kai formuluojami reglamentai, direktyvos socialinės politikos klausimais žemės ūkio sektoriuje.

 

„Iki 2010 m. Lietuvos žemdirbių organizacijų narystės mokestis COPA veikloje dengtas nacionalinės paramos lėšomis. Galimybę šią veiklą tęsti šiais metais suteikė startavusi Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonė „Techninė pagalba“ Lietuvos kaimo tinklas. Nuo 2004 m. COPA darbo grupėse intensyviai dirba 8 LŪS deleguoti ekspertai - 6 jų iš šakinių organizacijų, 2 - LŪS darbuotojai. Didžiuojamės, kad vienu pirmųjų Lietuvos ekspertų, reguliariai vykusių atstovauti grūdininkų interesus Briuselyje, buvo ir dabartinis žemės ūkio viceministras A. Macijauskas.“, - pristatydamas veiklą tarptautinėje organizacijoje sakė LŪS pirmininkas Jonas Talmantas. Trys iš aštuonių LŪS deleguotų ekspertų - Jovita Motiejūnienė (LŪS), Zofija Cironkienė (Lietuvos daržovių augintojų asociacija) ir Vytautė Matusevičienė (Lietuvos ožkų augintojų asociacija) – yra sukaupę neeilinę šešerių metų darbo patirtį  šių tarptautinių organizacijų šakinėse darbo grupėse.

 

Teminiame susitikime \"Lietuvos žemdirbių siekiai tarptautinėse organizacijose\" išklausyti penki ekspertų pranešimai. J. Motiejūnienė pristatė žemės ūkio sektoriaus darbdavių socialinio dialogo darbo grupės nagrinėjamus klausimus, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Romas Majauskas pateikė metinę ataskaitą apie grūdų sektoriaus būklę, konkurencingumą, tendencijas, Z. Cironkienė – daržovių ir vaisių sektoriaus perspektyvas, „jauniausias“ (paskirtas 2009 m.) ekspertas Darius Dzekčiorius (Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija) – jautienos sektoriaus būklę ES, V. Matusevičienė – Gyvulių sveikatingumo ir gerovės klausimus, avienos bei ožkienos sektoriaus analizę. Informacijos sklaida apie COPA šakinėse darbo grupėse posėdžių metu nagrinėjamus klausimus vyksta per asociacijos narius, populiarius žemdirbių leidinius.

 

Iš visos šalies į renginį sugužėję LŪS rajoninių skyrių pirmininkai, kviestiniai svečiai diskutavo ir kitais aktuliais klausimais. Vieną tokių užminė žemės ūkio viceministras E. Raugalas.

 

„Suprantu, kad šiandien labai aktualu yra aptarti atskirų žemės ūkio sektorių tolimesnę perspektyvą, Bendrąją žemės ūkio politiką po 2013 m. Savo ruožtu noriu Jus paraginti daugiau diskutuoti ir apie žemės politiką, kuri ir yra pamatinė ūkininko veiklos dalis. Pratęstas draudimas užsieniečiams pirkti žemės ūkio paskirties žemę nėra garantas, kuris apsaugotų mūsų šalies žemėnaudas nuo užsieniečių invazijos. Pirkdami bendrovių akcijas jie jau šiandien yra sukaupę ir valdo nemenką žemių dalį. Todėl noriu Jums priminti įžvalgias prof. Antano Stancevičiaus mintis: akcinis kapitalas, tai lyg vanduo, linkęs sutekėti į vieną vietą. Artimiausiu metu kviečiu organizuoti forumą žemės tema“, - renginio dalyviams sakė žemės ūkio viceministras E. Raugalas.

 

LŪS organizuotas teminis susitikimas \"Lietuvos žemdirbių siekiai tarptautinėse organizacijose“ finansuotas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ penktosios krypties lėšomis.

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 614) 24828

 

 

 

 

Lietuvos kaimo tinklo teminiame susitikime \"Lietuvos žemdirbių siekiai tarptautinėse organizacijose\" pasisakė